Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Týnec nad Labem

Rodinný dům

 Mapa

ID
232607
Číslo jednací
101/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-01-18 16:00:00
 Ukončení dražby
2017-01-18 16:30:00
Odhadní cena
690.000 CZK
Nejnižší podání
395.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
36.300 CZK

Předmět dražby
1. - pozemek parc.č. 795- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Týnec nad Labem, č. p. 272, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 795 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 59 pro katastrální území Týnec nad Labem 2. - pozemek parc.č. 136/4- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 59 pro katastrální území Lžovice

Nemovitost je samostatně stojícím rodinným domem obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, propojený jednopodlažní přístavbou s objektem kotelny (původně garáže). Původní rodinný dům je dvoupodlažní s půdním prostorem, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou dvouvrstvé vápenné z větší části opadané. Vnitřní povrchové úpravy jsou vápenocementové s finální štukovou omítkou. V koupelně je keramický obklad. Stropní konstrukce jsou částečně klenbové, částečně trámové dřevěné s rovným podhledem ze sádrokartonu. Vnitřní dveře prosklené nebo plné, podlahy částečně keramické nebo laminátové. K původnímu domu je provedena jednopodlažní přístavba propojující původní dům s kotelnou. Svislé konstrukce jsou zděné tvárnicové bez omítky, stropní konstrukce je dřevěná trámová, schodiště pouze ocelový vnitřní rám bez nášlapných vrstev, nad stropní konstrukcí je pochozí terasa s drolícím se betonem, okna jsou plastová, podlahy pouze podkladní beton. Objekt kotelny má svislé konstrukce ze smíšeného zdiva, vnější povrchová úprava původní vápenná omítka, vnitřní omítky částečně opadané, střešní konstrukce sedlová, krov vázaný, v kotelně nový komín Schiedel. Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci a elektřinu, plyn na hranici pozemku. V čase místního šetření objekt v rekonstrukci, dle vlastníka nemovitosti rekonstrukce probíhá od roku 2010 svépomocí, dle znalce neodborně a bez stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Užitná plocha 116m2. Pozemek parc.č.136/4 trvalý travní porost se nachází cca 20m odděleně od oceňované nemovitosti, pozemek je lichoběžníkového tvaru o výměře 53m2, pozemek je situován v jiném katastrálním území než oceňovaný objekt bydlení, pozemek je přístupný pouze přes pozemek jiného vlastníka nemovitosti, není zřízeno žádné břemeno. Pozemek je prostý od porostů. Pozemek je složitě přístupný, není přístupný z komunikace a lze využít jako minizahrádku. Pozemek parc.č.795 je zastavěn nemovitostí.

Historie podání