Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 508552001, Nejvyšší podání 945.000 CZK

Rodinný dům Křelovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
508552
Číslo jednací
69/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-15 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-03-15 15:30:00
Odhadní cena
681.000 CZK
Nejnižší podání
884.472 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
90.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 44- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Křelovice č. p. 41, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 44 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č. 258 pro katastrální území Křelovice u Pernarce.

Nemovitost je situována na okraji malé obce Křelovice, na hranici mezi intravilánem a extravilánem, vlevo od silnice směrem na Pakoslav. Příchod a příjezd po místní nezpevněné komunikaci, z výše uvedené silnice. Nemovitost je napojena na elektrické vedení, kanalizace do jímky, voda z vlastní studny. Terén má mírný sklon od západu k východu. Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28741552, zapsaná: 28. března 2011, v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29968. Tel.: 475205385, e-mail: info@drazbyprost.cz Stránka 2 z 3 Jedná se o samostatně stojící dům s dvorem a zahradou. Na pozemku je rovněž zděná stodola a další součásti a příslušenství - ocelová vrata a vrátka, dřevěný sklad, plechový přístřešek, dřevěný přístřešek, zděný sklad, venkovní udírna, oplocení plaňkové a drátěné, studna, jímka, trvalé porosty (malý rozsah), živý jehličnatý plot. Dům je obýván dlužníkem s jeho rodinnými příslušníky . Typově je RD č.p. 41 stavení menší zemědělské usedlosti, jehož stáří lze odhadovat na cca. 90 let. Půdorys je obdélníkový, s malým přístavkem zádveří. Dům má sedlovou střechu, obsahuje jedno nadzemní podlaží, podkroví a částečné podsklepení. Orientace fasád přibližně k hlavním světovým stranám, podélná osa domu je cca. ve směru východ - západ. Jižní obvodová stěna domu je na hranici s pozemkem sousední nemovitosti č.p. 51 (dvorem). O vnitřním uspořádání jsou informace pouze ze znaleckého posudku p. Jiřího Mikuly: V 1.PP jsou sklepní prostory, schody do l.NP, v 1.NP dům obsahuje uzavřenou verandu, chodbu, WC, koupelnu, kuchyň, tři obytné místnosti, schody do podkroví. V podkroví chodbu, byt 2+kk, vana s WC, část půdy. (podkroví není zkolaudováno, ale je možnost bydlení). Pozemek kolem nemovitosti je oplocen. Na SZ straně je oplocena a jako zahrada užívána část pozemku č.parc. 1996/4 a celý pozemek č.parc. 3953 - oba jsou ve vlastnictví obce Křelovice a nejsou tedy součástí ocenění. Na východní straně je „připlocen“ a jako zahrada užívána část pozemku č.parc. 4/1, který je podle údajů v KN ve vlastnictví České Republiky. Tento pozemek tedy rovněž není součástí ocenění (plocha mezi stodolou a východním oplocením). V oplocení na východní straně jsou u JV rohu vrata, která vedou na nezpevněnou komunikaci směrem ke středu obce. Podle údajů v KN jsou tato vrata na pozemcích č.parc. 3844/1 a 2, které jsou ve vlastnictví obce Křelovice. Tyto pozemky tvoří pruh od vrat až k východní štítové stěně domu č.p. 41. Tato plocha tedy není součástí nemovitosti a není zahrnuta do ocenění. Podlažnost domu 299m2. Pozemek 1065m2

Historie podání
15.03.2017 15:15:13.301 508552001 přihodil na 945.000 CZK