Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Podíl 1/10 na zemědělských pozemcích Slabce POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz

Pozemek

 Mapa

ID
435218
Číslo jednací
96/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2016-12-14 16:15:00
 Ukončení dražby
2016-12-14 16:45:00
Odhadní cena
110.369 CZK
Nejnižší podání
39.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz - podíl ideální 1/10 na pozemku: pozemek parc.č. 329/1- orná půda, pozemek parc.č. 329/2- orná půda, pozemek parc.č. 330- orná půda, pozemek parc.č. 331- orná půda, pozemek parc.č. 337- orná půda, pozemek parc.č. 345/1- orná půda, pozemek parc.č. 377- orná půda, pozemek parc.č. 405- orná půda, pozemek parc.č. 406- orná půda, pozemek parc.č. 414/1- orná půda, pozemek parc.č. 416- orná půda, pozemek parc.č. 914- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 342 pro katastrální území Slabce.

POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz Pozemky nejsou zatíženy služebnostmi ani inženýrskými sítěmi. Jedná se o rovinaté nebo mírně svažité pozemky netvořící celek. Celková výměra 52 590 m2.

Historie podání