Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 104018001, Nejvyšší podání 1.890.000 CZK

Rodinný dům Babylon

Rodinný dům

 Mapa

ID
104018
Číslo jednací
104018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-17 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-17 14:30:00
Odhadní cena
1.890.000 CZK
Nejnižší podání
1.890.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
220.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 51- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 388 m2), součástí je stavba: Babylon č. p. 58, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 51 - pozemek parc.č. St.131- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 20 m2), součástí je stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 131 - pozemek parc.č. 43/2- zahrada (výměra 632 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 87 pro katastrální území Babylon

Rodinný dům je samostatně stojící, nepravidelného půdorysu. Vstup na pozemek vrátky, vjezd vraty z jižní strany, vstup do domu z jižní strany. Odkanalizování do veřejné kanalizace, pitná voda ze studny, elektroinstalace světelná a motorová, bez plynu, plyn není v ulici. Východně od rodinného domu je zděná kolna, užívaná pro garážování, na ní navazuje zděný sklad užívaný pro letní bydlení, v severní části pozemku je zděný sklad zahradního nářadí, v jižní části pozemku, na hranici s komunikací je dřevěná garáž. Jedná se o přízemní rodinný dům, který je částečně podsklepený, přízemní s využitým podkrovím, je volně stojící se štítem do ulice a obsahuje dva byty se sociálním zařízením, pod jedním vstupem se společnou chodbou. Celkem v přízemí byt 3+1, v podkroví byt 4+1, podlahová plocha domu 205,20m2, obytná plocha 168,25m2, zastavěná plocha 124m2, obestavěný prostor 268m3. Základy jsou z kamene, jsou bez izolací proti zemní vlhkosti, stěny sklepa jsou smíšené, stropy jsou betonové, stěny přízemí a podkroví jsou zděné, stropy jsou s rovným podhledem, krov je dřevěný vázaný, střecha je sedlová, střešní krytina je tašková na latích, není provedeno zateplení stropu a zateplení střešního pláště. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnější omítka je drásaná, vnitřní jsou štukové, schody do podkroví jsou dřevěné s povrchem koberce a schody do sklepa, jsou betonové. Vnitřní obklady jsou na soc. zařízení a v kuchyních keramické, podlahy jsou betonové a jsou s povrchem koberců a PVC a v podkroví částečně bez podlahových krytin, pouze dřevotřískové, na půdě je prkenná. Vytápění je ústřední teplovodní, kotle jsou elektro na WC v přízemí a podkroví, vytápění je oddělené pro oba byty samostatně, dále pak kotlem na tuhá paliva v suterénu a kamny na tuhá paliva na chodbě přízemí, teplá voda je z el. ohřívačů v koupelnách přízemí i podkroví, rozvody instalací běžně provedeny. V koupelnách vana, umyvadlo, WC samostatná, okna jsou převážně dřevěná zdvojená, jen dvě jsou plastová, dveře jsou dřevěné náplňové. Kuchyně v přízemí se sporákem a kuchyňskou linkou, v podkroví kuchyňská linka bez sporáku. Stáří rodinného domu dle sdělení od r. 1950 kdy v roce 1995 byla provedena celková rekonstrukce, přístavba a nástavba, zůstala spodní stavba a částečné zdivo. Rodinný dům je užíván k bydlení, opravy a údržba již nejsou prováděny, rodinný dům je již v morálně zastaralém, mírně horším stavebně technickém stavu (v suterénu větší výskyt vlhkosti a narušené omítky, lokálně menší praskliny, v podkroví výskyt plísní v rozích, chybí částečně podlahové krytiny, podhledy z plastu částečně opadávají, zařízení a vybavení mírně morálně zastaralé apod.). Studna je kopaná, hl. je 15 m a stáří je cca 70 let a je v suterénu rodinného domu. Sklad – letní bydlení: Jedná se o vedlejší zděnou stavbu stáří 70 let, která je samostatná a je užívána jako letní bydlení. Sklad – garážování: Jedná se o vedlejší zděnou stavbu stáří 18 let, je postavená na stav. parc. č. 447, dle geometrického plánu č. 337-149/2000, který není zapsaný v katastru nemovitostí. Kolna: Jedná se o vedlejší zděnou stavbu stáří 56 let. Dřevěná kolna: Jedná se o vedlejší dřevěnou stavbu stáří 66 let, je postavena na hranici pozemku do ulice s vjezdem vraty přímo z ulice, je postavena na st. pozemku č.parc. 131 a na výpisu z evidence nemovitostí je stavba zapsána jako garáž, používaná jako garáž. Jedná se o dřevěnou stavbu. Venkovní úpravy: Jedná se přípojky inž. sítí, zpevněnou plochu okolo domu (zpevněné plochy ze zámkové a žulové dlažby), oplocení vč. vrat a vrátek apod., v dobrém stavu.Porosty: Jedná se o trvalé porosty, okrasné a ovocné v běžných druzích. Započitatelná plocha: RD 168,25 m2, Zastavěná plocha: RD 124m2, Plocha pozemků celkem: 1040 m2.

Historie podání
17.10.2018 14:01:39.226 104018001 přihodil na 1.890.000 CZK