Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 694545009, Nejvyšší podání 365.000 CZK

Byt Teplice

Byt

 Mapa

ID
694545
Číslo jednací
09/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-01 16:15:00
 Ukončení dražby
2017-03-01 17:20:00
Odhadní cena
280.000 CZK
Nejnižší podání
140.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č . 1031/4, byt v budově Teplice, č.p. 1031, byt.dům, LV 8960, na parcele 3291, LV 6326 - podíl o velikosti 476/5212 na společných částech domu- budově Teplice, č.p. 1031, byt.dům, LV 8960, na parcele 3291, LV 6326 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 9285 pro katastrální území Teplice.

Bytový dům č.p. 1031 k.ú. Teplice, v němž se oceňovaný byt č. 1031/4 nachází, je řadový vnitřní, má jedno podzemní podlaží (suterén) a čtyři nadzemní podlaží (přízemí, 2 patra a podkroví). Podle evidence katastru nemovitostí je v bytovém domě vymezeno celkem 7 bytů. Oceňovaný byt č. 1031/4 je situován v bytovém domě č.p. 1031, který stojí na parcele čís. 3291 v k.ú. Teplice v Teplicích. Součástí oceňovaného majetku není podíl na zastavěném ani jiném pozemku. Dispoziční řešení bytu: Podlahová plocha bytu činí 47,6 m2 (dle podílu na společných částech bytového domu evidovaného v KN tj. 476/5212). Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z cihel, střecha je pravděpodobně pultová, směrem do ulice sklonitá s novými střešními okny. Krytina směrem do ulice je tašková. Okna bytového domu směrem do ulice jsou původní dřevěná špaletová. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou hladké s původními zdobnými prvky, zcela bez údržby. Střed stavby zdobí arkýř v úrovni 2.NP, na něm je balkón (v úrovni 3.NP), architektonicky jde o pěkný objekt. Vstupní/vjezdová vrata jsou dřevěná, jeví se původní. Usuzujeme na napojení na veřejné řády (voda, kanalizace, elektřina, plyn). Vybavení bytu nebylo zjištěno, prohlídka nebyla umožněna. Stáří a stavební stav: Nebyla poskytnuta přesná informace o stáří bytového domu, usuzujeme na výstavbu cca před 100 lety. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady, není však zřejmá žádná údržba, celkový dojem je horší, objekt je zanedbaný.

Historie podání
01.03.2017 17:14:16.076 694545009 přihodil na 365.000 CZK
01.03.2017 17:05:54.026 694545007 přihodil na 360.000 CZK
01.03.2017 17:04:43.964 694545008 přihodil na 350.000 CZK
01.03.2017 16:55:15.110 694545007 přihodil na 340.000 CZK
01.03.2017 16:54:21.758 694545003 přihodil na 333.000 CZK
01.03.2017 16:54:00.222 694545008 přihodil na 300.000 CZK
01.03.2017 16:52:48.931 694545007 přihodil na 290.000 CZK
01.03.2017 16:51:14.010 694545002 přihodil na 280.000 CZK
01.03.2017 16:48:34.097 694545003 přihodil na 270.000 CZK
01.03.2017 16:45:31.129 694545002 přihodil na 250.000 CZK
01.03.2017 16:44:38.055 694545007 přihodil na 240.000 CZK
01.03.2017 16:43:41.778 694545002 přihodil na 230.000 CZK
01.03.2017 16:42:39.274 694545007 přihodil na 220.000 CZK
01.03.2017 16:41:02.622 694545002 přihodil na 210.000 CZK
01.03.2017 16:40:22.495 694545012 přihodil na 200.000 CZK
01.03.2017 16:39:54.593 694545007 přihodil na 190.000 CZK
01.03.2017 16:39:03.107 694545002 přihodil na 180.000 CZK
01.03.2017 16:37:54.380 694545007 přihodil na 170.000 CZK
01.03.2017 16:36:23.443 694545002 přihodil na 160.000 CZK
01.03.2017 16:26:24.481 694545008 přihodil na 150.000 CZK
01.03.2017 16:22:24.871 694545011 přihodil na 145.000 CZK
01.03.2017 16:17:13.639 694545008 přihodil na 140.000 CZK