Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Nová Plánice

Rodinný dům

 Mapa

ID
111688
Číslo jednací
198/15
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-08 16:15:00
 Ukončení dražby
2017-03-08 16:45:00
Odhadní cena
275.000 CZK
Nejnižší podání
99.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
37.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 240/1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:Nová Plánice č. p. 3; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St.240/1 - pozemek parc.č. 2467/2- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 1147 pro katastrální území Plánice.

Nemovitost je ve středu obce v mírně svažitém terénu, a má společnou stěnu s navazujícím rodinným domem jiného vlastníka. V sousedství jsou starší vesnické rodinné domy. Před domem vede průjezdní komunikace č. 187, z které je nemovitost přístupná. Jedná se o dlouhý úzký dům, s přístavbami ve dvorní části na pozemku č.parc. 2467/2. Část blíže k návsi byla dříve zřejmě užívána jako restaurace (na fasádě nápis „Hostinec Václava Baštáře). Na opačné straně domu je hospodářská část s plechovými vraty, na kterou navazuje nezastavěná část pozemku č.parc. 2467/2, přístupná vraty v oplocení. Dům zřejmě využíván. Typově se jedná o venkovské stavení, které se skládalo z hostinské / obytné a navazující hospodářské části. Objekt má obdélníkový půdorys a sedlovou střechu, obsahuje jedno nadzemní podlaží a půdní prostor. Je částečně podsklepený. Doba výstavby cca. 1900, známky větší rekonstrukce / oprav nejsou patrné. Podélná osa domu přibližně ve směru východ - západ. Na východní straně je směrem do návsi malá předzahrádka, situovaná na cizím pozemku (pravděpodobně obecní). Dům má připojku el. energie vzdušným vedením. Pozemek o minimální velikosti zahrnuje vlastní zastavěnou plochu domu a přístaveb, a malou nezastavěnou část na západní straně, zarostlou neudržovanými dřevinami.

Historie podání