Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+kk Praha Karlín Březinova

Byt

 Mapa

ID
251018
Číslo jednací
251018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-25 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-25 14:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
4.500.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
560.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 492/1, byt v budově Karlín, č. p. 492, bytový dům, LV 821, na parcele 650, LV 821 - podíl o velikosti 761/13758 na společných částech domu- budově Karlín, č. p. 492, bytový dům, LV 821, na parcele 650, LV 821 - podíl o velikosti 761/13758 na pozemku parc. č. 650- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 822 pro katastrální území Karlín

Byt o výměře 76,1 m2. Jednotka je standardního provedení a bezproblémově plní svůj stavebnětechnický účel. Nachází se v městské části Praha 8 – Karlín, při veřejné komunikaci Březinova. Nejbližší okolí disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností. V okolí je několik základních a mateřských škol, mezi jinými např. ZŠ Petra Strozziho nebo ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, církevní MŠ Vítkova. Z obchodní vybavenosti jsou výborně dostupná nákupní centrum Palladium, proslulý OD Kotva, tržnice Holešovice a další obchody a restaurace v ulicích Křižíkova, Sokolovská a na Karlínském náměstí. Zdravotní péče je zajištěna v nemocnici Bulovka a poliklinice Vysočany. Za zelení a sportem je možné vyrazit na přilehlý Vítkov, na ostrov Štvanici či Rohanské nábřeží. Zejména na Rohanském nábřeží dochází k dalšímu rozvoji parkových ploch s návazností na systém pražských cyklostezek.

Historie podání