Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 151018001, Nejvyšší podání 1.074.000 CZK

Stavební pozemek Přepeře

Pozemek

 Mapa

ID
151018
Číslo jednací
151018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-26 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-09-26 15:50:00
Odhadní cena
1.533.000 CZK
Nejnižší podání
1.074.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
210.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 131/4- orná půda o výměře 1578 m2 pozemek byl vymezen na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 52/2017, ze dne 27. dubna 2017. (před vymezením na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 52/2017: pozemek parc. č. 131- orná půda, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Přepeře)

Pozemek je stavební, rozloha pozemku činí 1.578 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy smíšené obytné. Na pozemku je několik trvalých porostů a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku lze přijet bez problému po silnici III.třídy 2797. V komunikaci při hranici pozemku leží kanalizace. Voda a plyn cca 50m.

Historie podání
26.09.2018 15:44:57.629 151018001 přihodil na 1.074.000 CZK