Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 227932001, Nejvyšší podání 31.000 CZK

Pozemky Páleč- podíl 1/4

Pozemek

 Mapa

ID
227932
Číslo jednací
04/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-08 16:00:00
 Ukončení dražby
2017-03-08 16:30:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
9.000 CZK

Předmět dražby
Podíl o velikosti 1/4 na pozemcích: - pozemek parc.č.- 158/17- vodní plocha - pozemek parc.č.- 158/57- vodní plocha - pozemek parc.č.- 158/64- vodní plocha - pozemek parc.č.- 169/20- orná půda - pozemek parc.č.- 176/2- vodní plocha - pozemek parc.č.- 177/2- trvalý travní porost - pozemek parc.č.- 177/3- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 178/1- orná půda - pozemek parc.č.- 188- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na listu vlastnictví č. 177 pro katastrální území Páleč u Zlonic.

Pozemky typu orná půda, trvalý travní porost, vodní plocha, ostatní plocha. Porost- náletové dřeviny. Celková výměra cca 10 000m2.

Historie podání
08.03.2017 16:03:48.203 227932001 přihodil na 31.000 CZK