Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Moravská Chrastová- POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz

Rodinný dům

 Mapa

ID
481913
Číslo jednací
131/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2016-12-21 16:15:00
 Ukončení dražby
2016-12-21 16:45:00
Odhadní cena
1.200.000 CZK
Nejnižší podání
960.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č.St. 159- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Moravská Chrastová č. p. 145, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 159 - pozemek parc.č. 334/11- orná půda - pozemek parc.č. 334/31- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 393 pro katastrální území Moravská Chrastová.

POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz. Nemovitost čp.145 je samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou, částečně podsklepený, dvoupodlažní s využitým podkrovím o zastavěné ploše 128m2.Svislé konstrukce z cihelného zdiva, vnitřní omítky s finální štukovou úpravou, stropy rovné, podlahy betonové s krytinou PVC, částečně keramická dlažba, sociální zařízení standardní, okna plastová, dveře plné nebo prosklené. Vnitřní vybavení ve standardu. Příslušenství stavby jako vedlejší stavby nejsou, venkovní úpravy jsou zanedbatelné, chybí i větší část oplocení zahrady. Nemovitost napojena částečně na veřejné sítě. Původní stáří stavby odhaduje znalec na 80 roků, dle znalce byla cca před 20 lety provedena nástavba patra s využitím podkroví, byla provedena výměna oken za plastová a venkovních dveří. Nemovitost nemá vnější omítky a není zateplena. Technický stav nemovitosti odhaduje znalec jako uspokojivý. S nemovitostí je užívána zahrada ve funkčním celku, která je orientovaná na severní stranu a je ve svahu, sklon více jak 10%. Přes místní komunikaci se nachází trojúhelníkový pozemek, sloužící jako parkování. Užitná plocha nemovitosti je 245m2.

Historie podání