Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 205018002, Nejvyšší podání 1.000.000 CZK

Rodinný dům Žerůtky, vybavení, 2 osobní automobily

Rodinný dům

 Mapa

ID
205018
Číslo jednací
205018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-10 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-04-10 14:50:00
Odhadní cena
1.811.751 CZK
Nejnižší podání
906.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. st. 42/1- zastavěná plocha a nádvoří, výměra (568 m2)), součástí je stavba: Žerůtky č.p. 51, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 42/1 - pozemek parc.č. 141/12- zahrada (výměra 885 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 214 pro katastrální území Žerůtky u Znojma 2. - movité věci- vybavení nemovitosti- rodinného domu Žerůtky č. p. 51 3. - osobní automobil Ford Skorpio, reg. zn. 7A36419, - osobní automobil Ford Ka , reg. zn. 2 A0 4144.

Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde půda. Dům pochází patrně z počátku 30. let 20. stol. Běžná údržba je zcela zanedbaná, stavba evidentně nebyla delší dobu užívána. V minulosti byly patrně prováděny částečné úpravy, nicméně se předpokládá provedení rozsáhlé rekonstrukce. Základy jsou patrně betonové, izolace nefunkční, konstrukce objektu je zděná, připouští se i možnost smíšeného zdiva, stropy jsou patrně klenuté v suterénu, dřevěné trámové v nadzemních podlažích. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové. Půdorys objektu je tvaru „L“. Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. V objektu jsou patrně dva byty v nadzemních podlažích, s technickým zázemím v suterénu. Přibližná podlahová plocha činí 180 m2. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod a zemní plyn. Funkčnost přípojek nebyla ověřena. Odpady jsou patrně svedeny do jímky. Vytápění domu je patrně ústřední, kotel ve stavbě. Na pozemku parc. č. st. 42/1 o výměře 568 m2 se mimo stavby popsaného rodinného domu nachází vedlejší stavba, která je přistavěna k západní části domu. Celý pozemek je oplocen zděným plotem. Pozemek parc. č. 141/12 o výměře 885 m2 se nachází asi 15 m východně od stavby rodinného domu a není spojený se stavebním pozemkem. Pozemek není oplocený a nacházejí se na něm trvalé porosty. Pozemky jsou svažité. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Historie podání
10.04.2019 14:40:00.225 205018002 přihodil na 1.000.000 CZK
10.04.2019 14:39:32.860 205018003 přihodil na 980.000 CZK
10.04.2019 14:34:39.498 205018002 přihodil na 970.000 CZK
10.04.2019 14:30:05.809 205018003 přihodil na 940.000 CZK
10.04.2019 14:28:39.960 205018002 přihodil na 926.000 CZK
10.04.2019 14:27:59.602 205018003 přihodil na 916.000 CZK
10.04.2019 14:24:56.094 205018002 přihodil na 906.000 CZK