Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 317018001, Nejvyšší podání 920.000 CZK

Byt 1+1 České Budějovice

Byt

 Mapa

ID
317018
Číslo jednací
317018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-06 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-11-06 15:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
900.000 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
266.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1970/2- byt v budově České Budějovice 3, č.p. 1970, byt.dům, LV 8940, na parcele 4604, LV 8940 - podíl o velikosti 3750/75480 na společných částech domu- budově České Budějovice 3, č.p. 1970, byt.dům, LV 8940, na parcele 4604, LV 8940 - podíl o velikosti 3750/7548 na pozemku parc.č. 4604- zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 4605- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 8851, 8940 pro katastrální území České Budějovice 3

Byt o výměře 37,5 m2. Byt 1+1. Bytová jednotka standardního provedení s průměrným opotřebením. Nachází se v Českých Budějovicích při veřejné komunikaci Lipenská. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část v širším centru města.

Historie podání
06.11.2018 15:15:39.229 317018001 přihodil na 920.000 CZK