Pozemky Stračí

Pozemek

 Mapa

ID
15019
Číslo jednací
15019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-20 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-03-20 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
260.000 CZK
Nejnižší podání
130.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 78/3- zahrada (výměra 754 m2) - pozemek parc.č. 78/10- zahrada (výměra 405 m2) včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1346 pro katastrální území Stračí

Pozemky (dále pozemek) tvoří funkční celek a jsou zahradou o rozloze 1.159 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - zahrady. Na pozemku se nacházejí ovocné dřeviny a je oplocen pletivem do betonových sloupků. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu. Nachází se zde kolna z unimo buněk.