Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 212018002, Nejvyšší podání 4.100.000 CZK

Rodinný dům Mělník a osobní automobil

Rodinný dům

 Mapa

ID
212018
Číslo jednací
212018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:00:00
Odhadní cena
5.300.500 CZK
Nejnižší podání
2.651.000 CZK
Minimální příhoz
30.000 CZK
Jistota
300.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 4543/1- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 279 m2), součástí je stavba: Mělník, č.p. 2287, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 4543/1 - pozemek parc.č. 4545/3- zahrada (výměra 418 m2) - pozemek parc.č. 4545/4- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 105 m2), součástí je stavba: Mělník, č.p. 3459, jiná st., stavba stojí na pozemku parc.č. 4545/4 - pozemek parc.č. 4700- trvalý travní porost (výměra 1445 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 3698 pro katastrální území Mělník 2. - osobní automobil Škoda 120 r.z. MEC 57-78

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt (původně se jednalo o přestavbu, přístavbu a nástavbu původního RD, ale dle všeho je vystavěn od základů nově) a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Ze stavební dokumentace plyne, že výstavba proběhla v letech 2002 až 2010. Základy má betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou železobetonové monolitické. Tvar střechy je polovalbový, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Součástí jihozápadní boční strany je středový polygonální rizalit obložený pásky klinker, s vlastní střechou ve tvaru šestibokého jehlanu. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a plášť je zateplen polystyrenem. Dispozičně je dům 6+1. Podlahová plocha činí 178,99 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 229,43 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde instalována kvalitní dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na jihozápad. Vybavení koupelny tvoří rohová vana, umyvadlo a na WC je závěsná toaleta. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné bezpečnostní. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. V domě je použita tato osvětlovací technika: lustry, bodová svítidla, zářivková svítidla. V obytných místnostech je podlaha řešena: dřevěná plovoucí podlaha, vlýsky, keramická dlažba, v kuchyni jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech je položena keramická dlažba. Mezi další vybavení domu patří: vestavěná skříň, krb, digestoř. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: elektrokotel, zplyňující kotel na dřevo, krbová vložka a topná tělesa zastupuje podlahové vytápění. V domě je pro ohřev vody využíván bojler. Stěny objektu jsou bez vad (není dokončeno několik m2 fasádní omítky), střecha je bez vad, okna jsou v bezvadném stavu a v nadstandardním provedení, podlahy jsou bez vad, vady vybavení nejsou a rozvody v objektu jsou bez vad. Pokoje v podkroví nejsou dokončeny, chybí instalace podlahového topení, povrchy podlah a dveře s obložkami. Nedokončené schodiště do podkroví (schodnice) a koupelna v 2.NP. Stav rodinného domu je velmi dobrý. S rodinným domem je podzemní chodbou a společnou kotelnou propojen objekt č.p. 3459 (provozovna holičství a kadeřnictví), který je zasazen do svahu. Objekt č.p. 3459 má celkem 2 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce a stropy jsou tvořeny železobetonovým monolitem. Má rovnou střechu, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a dům není zateplen. Na základě předloženého kolaudačního rozhodnutí byl objekt postaven v roce 1998. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vady vybavení nejsou zřejmé a rozvody v objektu jsou bez vad. Stav objektu je dobrý. Prostor je zkolaudován jako holičství a kadeřnictví. Podlahová plocha činí 80,30 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 193,40 m2. Do nebytového prostoru je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Je zaveden vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn není zaveden. Nebytový prostor je vytápěn společně s RD dřevo zplyňujícím kotlem a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. Na pozemku, který náleží k objektům, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot s podezdívkou a sloupky z KB bloků. Samotný pozemek je rovinatý jinak ve svažitém okolí. Dokumentace uložená na stavebním úřadě ne zcela odpovídá skutečnému stavu. Rodinný dům č.p. 2287 je formálně stále ve stádiu výstavby. Před kolaudací stavby bude pravděpodobně nutné žádat o změnu stavby před dokončením. Ze srovnání s poskytnutou dokumentací na stavebním úřadě plyne, že dům má ve skutečnosti o jedno nadzemní podlaží více. Objekt č.p. 3459 byl v roce 1998 zkolaudován jako provozovna holičství a kadeřnictví a skutečný stav tak pravděpodobně odpovídá schválené dokumentaci (prohlídka provozovny nebyla umožněna). Pozemek p.č. 4700, který je na stejném listu vlastnictví, avšak netvoří s oceňovanými nemovitostmi funkční celek a ani není v blízkosti. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a není oplocený. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
20.12.2018 14:50:34.299 212018002 přihodil na 4.100.000 CZK
20.12.2018 14:49:15.291 212018003 přihodil na 4.030.000 CZK
20.12.2018 14:42:17.315 212018002 přihodil na 4.000.000 CZK
20.12.2018 14:38:15.304 212018003 přihodil na 3.930.000 CZK
20.12.2018 14:32:49.140 212018002 přihodil na 3.900.000 CZK
20.12.2018 14:31:29.876 212018004 přihodil na 3.800.000 CZK
20.12.2018 14:30:28.604 212018002 přihodil na 3.700.000 CZK
20.12.2018 14:29:33.205 212018008 přihodil na 3.630.000 CZK
20.12.2018 14:28:13.956 212018002 přihodil na 3.600.000 CZK
20.12.2018 14:27:26.976 212018009 přihodil na 3.530.000 CZK
20.12.2018 14:25:52.568 212018002 přihodil na 3.500.000 CZK
20.12.2018 14:24:19.487 212018008 přihodil na 3.330.000 CZK
20.12.2018 14:22:54.458 212018002 přihodil na 3.300.000 CZK
20.12.2018 14:19:42.192 212018008 přihodil na 3.130.000 CZK
20.12.2018 14:18:27.923 212018004 přihodil na 3.100.000 CZK
20.12.2018 14:16:58.331 212018009 přihodil na 3.030.000 CZK
20.12.2018 14:16:24.315 212018003 přihodil na 3.000.000 CZK
20.12.2018 14:15:48.365 212018009 přihodil na 2.900.000 CZK
20.12.2018 14:15:19.254 212018004 přihodil na 2.850.000 CZK
20.12.2018 14:13:45.503 212018002 přihodil na 2.800.000 CZK
20.12.2018 14:12:28.678 212018009 přihodil na 2.681.000 CZK
20.12.2018 14:01:09.748 212018006 přihodil na 2.651.000 CZK