Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 992482007, Nejvyšší podání 305.000 CZK

Byt 2+KK Duchcov

Byt

 Mapa

ID
992482
Číslo jednací
86/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-30 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-08-30 17:00:00
Odhadní cena
270.000 CZK
Nejnižší podání
135.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1383/2, byt v budově Duchcov, č.p. 1381, 1382, 1383, bydlení, LV 3686, na pozemku parc.č. 3314/6, LV 3686 - podíl o velikosti 400/42720 na společných částech domu- budově Duchcov, č.p. 1381, 1382, 1383, bydlení, LV 3686, na pozemku parc.č. 3314/6, LV 3686 - podíl o velikosti 400/42720 na pozemku parc.č. 3314/6- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 3746 pro katastrální území Duchcov.

Byt je situován v bytovém domě č.p. 1381, 1382, 1383 v 1. nadzemním podlaží sekce č.p. 1383. Byt o velikosti 2+kk sestává z předsíně, pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, koupelny a WC. K bytu náleží komora umístěná mimo byt a sklepní kóje v suterénu. Podlahová plocha bytu činí 36,90 m2. Vybavení oceňovaného bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, elektrický sporák, sprchový kout, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny převážně povlaky z PVC. Stavební stav bytu odpovídá stáří a běžné údržbě. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s povlaky z PVC, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s barvenou omítkou. Bytový dům má výtah, vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Podle informace Stavebního úřadu Města Duchcov pochází bytový dům z roku 1985, jeho stáří ke dni ocenění jsou tedy 32 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, byly vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy byly opatřeny tepelnou izolací apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě.

Historie podání
30.08.2017 16:50:06.335 992482007 přihodil na 305.000 CZK
30.08.2017 16:47:54.096 992482005 přihodil na 300.000 CZK
30.08.2017 16:44:26.352 992482007 přihodil na 295.000 CZK
30.08.2017 16:41:21.351 992482005 přihodil na 290.000 CZK
30.08.2017 16:35:47.349 992482007 přihodil na 285.000 CZK
30.08.2017 16:33:26.576 992482005 přihodil na 275.000 CZK
30.08.2017 16:28:40.751 992482007 přihodil na 270.000 CZK
30.08.2017 16:26:40.050 992482005 přihodil na 260.000 CZK
30.08.2017 16:22:04.740 992482004 přihodil na 255.000 CZK
30.08.2017 16:21:33.135 992482003 přihodil na 250.000 CZK
30.08.2017 16:20:04.094 992482004 přihodil na 240.000 CZK
30.08.2017 16:19:46.625 992482003 přihodil na 235.000 CZK
30.08.2017 16:19:31.997 992482004 přihodil na 230.000 CZK
30.08.2017 16:18:57.247 992482005 přihodil na 225.000 CZK
30.08.2017 16:17:54.026 992482004 přihodil na 220.000 CZK
30.08.2017 16:17:15.127 992482005 přihodil na 215.000 CZK
30.08.2017 16:16:38.125 992482004 přihodil na 210.000 CZK
30.08.2017 16:15:41.242 992482005 přihodil na 205.000 CZK
30.08.2017 16:15:29.209 992482004 přihodil na 200.000 CZK
30.08.2017 16:15:08.831 992482005 přihodil na 195.000 CZK
30.08.2017 16:14:57.679 992482004 přihodil na 190.000 CZK
30.08.2017 16:14:12.191 992482005 přihodil na 185.000 CZK
30.08.2017 16:13:41.641 992482004 přihodil na 180.000 CZK
30.08.2017 16:11:14.695 992482005 přihodil na 175.000 CZK
30.08.2017 16:08:57.472 992482004 přihodil na 170.000 CZK
30.08.2017 16:08:22.763 992482007 přihodil na 165.000 CZK
30.08.2017 16:07:07.285 992482004 přihodil na 155.000 CZK
30.08.2017 16:06:34.416 992482005 přihodil na 150.000 CZK
30.08.2017 15:52:09.770 992482004 přihodil na 145.000 CZK
30.08.2017 15:48:54.649 992482005 přihodil na 140.000 CZK
30.08.2017 15:47:09.432 992482003 přihodil na 135.000 CZK