Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 11019002, Nejvyšší podání 1.960.000 CZK

Rodinný dům Krásný Studenec

Rodinný dům

 Mapa

ID
11019
Číslo jednací
11019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-24 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-04-24 14:45:00
Odhadní cena
2.800.000 CZK
Nejnižší podání
1.960.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
250.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 115- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. st. 123/1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Děčín XXIV- Krásný Studenec č.p. 82, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 123/1 - pozemek parc. st. 123/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 123/2 - pozemek parc.č. st. 123/3- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. st. 123/4- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 8/1- zahrada - pozemek parc.č. 9- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 40- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1514/2- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1558- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 214 pro katastrální území Krásný Studenec

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, v části je půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven v roce 1975. V roce 2002 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: úprava dispozice - celková. Změna spočívala ve stavebních úpravách 1. NP a v přístavbě stávajícího rodinného domu Krásný Studenec 82. Přístavbou (12,7 x 4,32 m) k východní štítové stěně vznikly 2 nové pokoje, v přístavbě (6,05 x 2,75) u severní podélné stěny vznikla předsíň a soc. zázemí. Základy má betonové izolované. Konstrukčním systémem 1. NP je lehká montovaná konstrukce typu „Okál“, 1. PP je vyzděno, v roce 2002 částečně přestavěno a přistavěno z bloků Porotherm. Tloušťka stěn je 25 cm a strop nad 1. PP je železobetonový, nad 1. NP dřevěné příhradové vazníky. Střecha je sedlová, z části pultová. Střešní krytinu tvoří plechová (Alukryt) na přístavbě a plechová s nátěrem na původní části. Klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště - pouze ze západní části polystyrenem (původní stěna okálu). Objekt je dispozičně řešen jako 4+1. Podlahová plocha činí 176,24 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 221,24 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou dřevěná s dvojsklem, dřevěná zdvojená. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází rohová vana, sprchový kout, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, zárubně dveří jsou obložkové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry, bodová svítidla. V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je laminátová plovoucí podlaha. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na septik a rozvod zemního plynu není připojen. V domě je topení řešeno ústředně elektrickým kotlem a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Stěny vykazují známky poškození (významné praskliny ve zdivu se objevují v přistavované části již od základů, pokles části přístavby, k řešení odstranění nutné vyjádření statika), střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou a rozvody v objektu jsou bez vad. Rodinný dům je obecně ve stavu dobrém až velmi dobrém, avšak vzhledem k nutnosti řešení prasklin ve zdivu je posuzován ve stavu k rekonstrukci. Na rozsáhlém pozemku se nachází několik málo okrasných dřeviny a ovocných dřevin. Pozemek je ve většině neoplocen, na malé části je pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. Samotný pozemek je mírně svažitý. V jižní ¼ pozemku je strmý. Pozemky o výměře 5 839 m2. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: stodola o zastavěné ploše 125 m2. Jedná se původní zemědělský objekt, kde po požáru střechy bylo ponecháno pouze 1. NP, dodělána pultová střecha s krytinou z eternitu a vyzděny stěny mezi cihelnými sloupy.

Historie podání
24.04.2019 14:18:24.478 11019002 přihodil na 1.960.000 CZK