Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Bytové domy Hradec Králové

Činžovní dům

 Mapa

ID
329018
Číslo jednací
329018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-22 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-11-22 14:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
36.000.000 CZK
Minimální příhoz
1.000.000 CZK
Jistota
1.940.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 47- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 475 m2), součástí je stavba: Hradec Králové, č. p. 39, bytový dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 47 - pozemek parc.č. 35- zahrada (výměra 261 m2) (Způsob ochrany nemovitosti- památkově chráněné území, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, nemovitá kulturní památka) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno cesty) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 20564 pro katastrální území Hradec Králové - jednotky č. 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 vymezené budově č. p. 39, která je součástí pozemku p. č. st. 47, LV 20564 - příslušné podíly na společných částech nemovitostí náležející jednotkám (Způsob ochrany nemovitosti- památkově chráněné území) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno cesty, Věcné břemeno spoluužívání) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 26634 pro katastrální území Hradec Králové - pozemek parc.č. st. 48- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 361 m2), na pozemku stojí stavba č. p. 40 (Způsob ochrany nemovitosti- pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, nemovitá kulturní památka) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno chůze) - budova Hradec Králové č. p. 40, bytový dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 48 (Způsob ochrany nemovitosti- památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 25883 pro katastrální území Hradec Králové - jednotky č. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12 v budově č. p. 40, LV 25883 - příslušné podíly na společných částech nemovitostí náležející jednotkám (Způsob ochrany nemovitosti- památkově chráněné území) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno chůze) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 25884 pro katastrální území Hradec Králové - pozemek parc.č. 36- zahrada (výměra 240 m2) (Způsob ochrany nemovitosti- zemědělský půdní fond, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, nemovitá kulturní památka) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno chůze) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 21979 pro katastrální území Hradec Králové

Jedná se o dva spojené řadové městské bytové domy. Oba mají podzemní podlaží (č.p. 39 dvě, č. p. 40 jedno), tři nadzemní podlaží a půdy. Odhadem byly objekt postaveny na začátku 20. století a postupně byly modernizovány. K datu ocenění si objekty udržují běžný standard a nachází se ve velmi dobrém stavu. Základy má dům smíšené, je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška. Klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavby nejsou zatepleny. Oba objekty mají společný vstup dřevěnými vstupními dveřmi. Podzemní podlaží obou objektů je přístupné po dvou schodištích z přízemí. Ke dni ocenění se zde nachází prostory restaurace, která však není v provozu. V 2. PP v objektu č. p. 39 se nachází chodba o rozloze 6,04 m2, chodba 4,08 m2, výklenek 1,93 m2, výklenek 1,93 m2, výklenek 2,01 m2, výklenek 1,4 m2, výklenek 1,12 m2, výklenek 1,1 m2. Celková plocha 2. PP je 19,61 m2. V 1. PP v objektu č. p. 39 se nachází chodba 39,25 m2, vinný sklep 39,00 m2, sklad 12,99 m2, vinný sklep 39,25 m2, sklad 28,96 m2. V 1. PP v objektu č. p. 40 se nachází chodba 29,09 m2, sklep 3,73 m2, sklep 35,70 m2, sklep 23,77 m2, sklep 50,36 m2. Celková plocha 1. PP je 302,10 m2. Přízemí objektu je tvořeno přístupem (chodby a schodiště) k bytům v patrech, přístupem (chodby a schodiště) do suterénu a prostory restaurace se zázemím. V přízemí objektu č. p. 39 se nachází restaurace 42,55 m2, bar 8,05 m2, chodba 5,73 m2, schodiště do suterénu 4,73 m2, sklad 1,56 m2, chodba 6,32 m2, chodba 1,89 m2, salonek 17,5 m2, předsíň 3,13 m2, WC ženy 2,33 m2, WC ženy 1,24 m2, předsíň 1,63 m2, WC muži 1,17 m2, pisoár 1,22 m2, mytí nádobí 4,03 m2, sklad 3,46 m2, kuchyň 34,11 m2, kancelář 10,62 m2, vstupní chodba 73,33 m2, chodba 15,53 m2, sklad 2,32 m2, místo pro popelnice 2,98 m2, chodba 4,01 m2, chodba 3,51 m2. V přízemí objektu č. p. 40 se nachází bar 14,19 m2, bar 25,98 m2, WC 1,78, 1,41, 3,64, 1,06, 3,21, 1,49 m2, chodba 20,13 m2, WC 1,39, 1,57, 1,36 m2, sklad 10,22 m2, předsíň 0,45 m2, WC muži 1,13 m2, příprava zeleniny 1,37 m2, chodba 1,05 m2, sklad lahví 1,89 m2, WC ženy 1,16 m2, předsíň 1,52 m2, sklad 12,25 m2, sklad 24,42 m2, sklad 5,32 m2. Celková plocha přízemí je 302,08 m2 (bez chodeb, schodišť a průchodu na zahrádku). V přízemí se rovněž nachází prostor zahrádky o ploše cca 150 m2. Prostor zahrádky je využíván během letních měsíců v rámci provozu restaurace, není celoročně využitelný. 4 V prvním patře (2 NP) se nachází 4 byty, schodiště a společné prostory (chodby). Ve 2. NP objektu č. p. 39 se nachází byt 2+1 o celkové rozloze 100,25 m2 (chodba 5,8, technická místnost 2,68, kuchyň 19,8, pokoj 29,39, pokoj 33,81, koupelna 8,77) a byt 4+1 o celkové rozloze 108,6 m2 (pokoj 14,32, chodba 1,97, šatna 1,3, WC 1,63, šatna 1,01, jídelna 8,45, kuchyň 4,5, koupelna 6,46, pokoj 26,32, pokoj 29,72, chodba 12,92). Ve 2. NP objektu č. p. 40 se nachází byt 2+1 o celkové rozloze 82,86 m2 (kuchyň 18,8, koupelna 6,32, pokoj 24,16, pokoj 33,58) a byt 2+1 o celkové rozloze 63,09 m2 (kuchyň 14,33, koupelna 5,37, pokoj 24,36, pokoj 19,03). Celková plocha 2 NP je 354,8 m2 (bez společných chodeb a schodišť). Ve druhém patře (3 NP) se nachází 4 byty, schodiště a společné prostory (chodby). Ve 3. NP objektu č. p. 39 se nachází byt 2+1 o celkové rozloze 96,83 m2 (chodba 6,93, pokoj 35,59, koupelna 6,83, pokoj 30,31, kuchyň 17,17) a byt 2+1 o celkové rozloze 96,23 m2 (chodba 4,37, chodba 4,2, koupelna 10,67, kuchyň 11,44, pokoj 35,05, pokoj 30,5). Ve 3. NP objektu č. p. 40 se nachází byt 3+1 o celkové rozloze 83,75 m2 (kuchyň 19,99, koupelna 4,03, chodba 0,84, pokoj 13,32, pokoj 21,33, pokoj 24,24) a byt 2+1 o celkové rozloze 65,90 m2 (kuchyň 17,46, koupelna 5,7, pokoj 23,19, pokoj 19,55). Celková plocha 3 NP je 342,71 m2 (bez společných chodeb a schodišť). Nad 3. NP se nachází celkem čtyři samostatné půdní prostory, které jsou přístupné po schodišti. Ke dni ocenění nejsou půdní prostory využity a v minulosti se používaly jako skladiště. Celková podlahová plocha půdy je ve výši 324,54 m2 (77,63+82,14+82,22+82,55). Prostory jsou vhodné pro vestavbu podkrovních bytových jednotek. Celková započítaná podlahová plocha (bez společných schodišť, společných chodeb, zahrádky a půdy) obou objektů je ve výši 1321,3 m2. Jednotky v objektech se nachází ve velmi dobrém stavu, za dobu životnosti objektu postupně procházely rekonstrukcemi – rozvodů, podlah, omítek, oken, koupelen, systému vytápění a ohřevu vody a kuchyňského vybavení. Jednotky mají vlastní plynové kombinované kotle s ústředním rozvodem do závěsných radiátorů. Dále mohou být k vytápění použity krby, kterými jsou některé jednotky vybaveny. K ohřevu vody jsou používány plynové kotle a bojlery. Pouze polovina bytových jednotek je ke dni ocenění pronajata. Nebytové jednotky v objektu ke dni ocenění pronajaté nejsou. Do objektů je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a jsou připojeny k rozvodné síti elektrického proudu. Je zaveden vodovod, splašky jsou svedeny do veřejné kanalizace a zemní plyn je zaveden. Stejně jako jednotky se i samotné bytové domy v dobrém stavu, do budoucna je však nutné počítat s rekonstrukcí fasády, společných prostor a zřejmě také s vestavbou bytů v podkroví + rekonstrukcí střechy. Pozemky parc. č. st. 47 a st. 48 tvoří zastavěnou plochu objektů. Pozemky parc. č. 35 a 36 jsou užívány jako zahrada, nachází se na nich i prostor zahrádky restaurace. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny, je částečně oplocen. Sklon pozemku je rovinatý, v části svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu – na placeném parkovišti na náměstí. Dům je postaven v samotném středu města a tvoří součást Velkého náměstí v Hradci Králové. Charakter okolí odpovídá zástavbě historického centra. Jedná se o lokalitu s vysokou atraktivitou. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní, střední školy a vysoké školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v místě je pobočka České pošty. Dům je postaven z hlediska životního prostředí v klidné lokalitě, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti. Objekty se nachází v památkově chráněném území, v památkové rezervaci a oba objekty jsou vedeny jako nemovitá kulturní památka.

Historie podání