Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 83018001, Nejvyšší podání 50.000 CZK

Byt 1+1 Libavské Údolí

Byt

 Mapa

ID
83018
Číslo jednací
83018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-02 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-05-02 15:30:00
Odhadní cena
99.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 50/4, byt v budově Libavské Údolí, č.p. 50, 51, byt.dům, LV 308, na parcele 52, LV 308 - podíl o velikosti 3068/61323 na společných částech domu- budově Libavské Údolí, č.p. 50, 51, byt.dům, LV 308, na parcele 52, LV 308 - podíl o velikosti 3068/61323 na pozemku parc.č. 52- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 413 pro katastrální území Libavské Údolí

Byt je umístěn v typovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V části objektu je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy má kamenné, konstrukce objektu je zděná a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a dům není zateplen. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště. Odhadem byl objekt postaven v roce 1955. V roce 2017 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha - celková, okna - částečná (pouze společné prostory). Objekt má zastaralé stěny, střecha je bez vad, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Bytový dům je před rekonstrukcí. Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Její dispozice je 1+1, je umístěna v podkrovní části domu, má přímý vstup z chodby domu – bytová jednotka nemá předsíň. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 16,15 m2, dále pokoj se skoseným stropem o výměře 7,70 m2, koupelna o výměře 5,05 m2, WC o výměře 2,05 m2. Podlahová plocha činí 30,95 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. V bytové jednotce jsou instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory jsou orientovány na severozápad. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Použité vnitřní dveře jsou dřevěné plné, částečně chybí, mají dřevěné a ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí – nenachází se zde žádná kuchyňská linka ani jiné vybavení kuchyně. Osvětlovací techniku tvoří lustry, případně zcela chybí. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v koupelně a na WC je položeno lino. Byt je v současné době odpojen od distribuční sítě elektrické energie. Objekt je připojen na vodovodní řad a je napojen na veřejnou kanalizaci. Byt je napojen na domovní kotelnu - ústřední topení a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je centrální. Stav bytové jednotky je velmi špatný, prakticky jsou veškeré prvky vybavení zcela dožité, poničené, případně zcela chybí. Stěny objektu, podlahy, rozvody, okna, dveře, vše původní, zcela dožité. Rovněž vybavení koupelny – sanita zcela dožitá či značně poničená. Bytová jednotka je určena ke kompletní rekonstrukci.

Historie podání
02.05.2018 15:17:57.031 83018001 přihodil na 50.000 CZK