Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 170018001, Nejvyšší podání 80.000 CZK

Podíl o velikosti 107/10000 na nemovitostech v Litoměřicích

Jiná práva

 Mapa

ID
170018
Číslo jednací
170018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 13:45:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 14:15:00
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 107/10000 na nemovitostech: pozemek parc.č. 3127- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Předměstí č. p. 1669, bydlení pozemek parc.č. 3128- zahrada budova Předměstí č. p. 1669- bydlení, na parcele č. 3127 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 4500 pro katastrální území Litoměřice

Jedná se o podíl vztahující se k nemovitosti, podíl je specifikován ve znaleckém posudku č. 1083-16/2013, který vyhotovil Ing. E. Vajgl. Budova č. p. 1669 je stavba vnitřní řadová, podsklepená, má 4 NP, zastřešena sedlovým krovem. V budově je 11 bytů.

Historie podání
22.05.2019 13:54:55.316 170018001 přihodil na 80.000 CZK
22.05.2019 13:54:26.332 170018003 přihodil na 70.000 CZK
22.05.2019 13:53:52.068 170018001 přihodil na 66.000 CZK
22.05.2019 13:53:17.152 170018003 přihodil na 65.000 CZK
22.05.2019 13:53:00.032 170018001 přihodil na 60.000 CZK
22.05.2019 13:52:35.519 170018003 přihodil na 55.000 CZK
22.05.2019 13:51:37.174 170018001 přihodil na 50.000 CZK
22.05.2019 13:51:04.904 170018003 přihodil na 45.000 CZK
22.05.2019 13:50:43.459 170018001 přihodil na 40.000 CZK
22.05.2019 13:49:52.189 170018003 přihodil na 35.000 CZK
22.05.2019 13:47:03.756 170018001 přihodil na 30.000 CZK
22.05.2019 13:46:13.167 170018003 přihodil na 25.000 CZK