Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 161101003, Nejvyšší podání 305.000 CZK

byt 2+1 Chomutov

Byt

 Mapa

ID
161101
Číslo jednací
44/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 16:25:00
Odhadní cena
300.000 CZK
Nejnižší podání
150.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
45.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 4566/9, byt v budově Chomutov, č.p. 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, byt.dům, LV 5756, na pozemku parc.č. 4801/2, LV 5756, č. 4851/3, LV 5756, č. 5404/3, LV 5756, č. 5404/4, LV 5756, č. 5404/5, LV 5756, č. 5404/6, LV 5756, - podíl o velikosti 628/79044 na společných částech domu- budově Chomutov, č.p. 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, byt.dům, LV 5756, na pozemku parc.č. 4801/2, LV 5756, č. 4851/3, LV 5756, č. 5404/3, LV 5756, č. 5404/4, LV 5756, č. 5404/5, LV 5756, č. 5404/6, LV 5756 - podíl o velikosti 628/79044 na pozemku parc.č. 4801/2- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 4851/3- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 5404/3- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 5404/4- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 5404/5- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 5404/6- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 7190 pro katastrální území Chomutov I.

Byt je situován v bytovém domě č.p. 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567 ve 4. nadzemním podlaží sekce č.p. 4566. Byt o velikosti 1+2 sestává z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, chodby, komory, koupelny a WC. K bytu náleží loggie (2,94 m2). Podlahová plocha bytu činí 62,80 m2. Vybavení oceňovaného bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, plynový sporák, vana, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny převážně povlaky z PVC. Stavební stav bytu vykazuje známky zanedbané údržby, chybí troje dveře, nad kuchyňskou linkou jsou stopy po zatékání apod. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teraco úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné a posuvné do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s barvenou omítkou. Bytový dům má výtah, vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Stáří bytového domu odhadujeme na cca 32 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy opatřeny tepelnou izolací apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě.

Historie podání
09.08.2017 16:17:46.360 161101003 přihodil na 305.000 CZK
09.08.2017 16:15:21.986 161101007 přihodil na 300.000 CZK
09.08.2017 16:13:15.190 161101003 přihodil na 295.000 CZK
09.08.2017 16:12:19.231 161101007 přihodil na 290.000 CZK
09.08.2017 16:09:36.536 161101003 přihodil na 285.000 CZK
09.08.2017 16:08:47.295 161101001 přihodil na 280.000 CZK
09.08.2017 16:02:05.598 161101007 přihodil na 275.000 CZK
09.08.2017 16:00:58.611 161101005 přihodil na 270.000 CZK
09.08.2017 16:00:26.653 161101007 přihodil na 265.000 CZK
09.08.2017 15:59:41.588 161101005 přihodil na 260.000 CZK
09.08.2017 15:59:31.455 161101007 přihodil na 255.000 CZK
09.08.2017 15:59:06.974 161101006 přihodil na 250.000 CZK
09.08.2017 15:59:04.178 161101007 přihodil na 245.000 CZK
09.08.2017 15:58:37.150 161101001 přihodil na 240.000 CZK
09.08.2017 15:57:44.766 161101005 přihodil na 235.000 CZK
09.08.2017 15:55:19.250 161101007 přihodil na 230.000 CZK
09.08.2017 15:54:51.984 161101008 přihodil na 225.000 CZK
09.08.2017 15:54:23.998 161101001 přihodil na 220.000 CZK
09.08.2017 15:54:04.121 161101008 přihodil na 215.000 CZK
09.08.2017 15:53:05.698 161101007 přihodil na 210.000 CZK
09.08.2017 15:47:53.083 161101001 přihodil na 205.000 CZK
09.08.2017 15:46:28.024 161101006 přihodil na 200.000 CZK
09.08.2017 15:41:36.125 161101002 přihodil na 170.000 CZK
09.08.2017 15:35:30.331 161101006 přihodil na 165.000 CZK
09.08.2017 15:33:58.612 161101001 přihodil na 160.000 CZK
09.08.2017 15:32:28.966 161101008 přihodil na 155.000 CZK
09.08.2017 15:30:50.215 161101005 přihodil na 150.000 CZK