Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+kk Praha Dolní Počernice

Byt

 Mapa

ID
266018
Číslo jednací
266018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 15:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.900.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
489.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 214/1, byt v budově Dolní Počernice č. p. 214, bytový dům, LV 886, na parcele 296, LV 886 - podíl o velikosti 643/7416 na společných částech domu- budově Dolní Počernice č. p. 214, bytový dům, LV 886, na parcele 296, LV 886 - podíl o velikosti 643/7416 na pozemku parc.č. 296- zastavěná plocha a nádvoří - podíl o velikosti 643/7416 na pozemku parc.č. 297- zahrada, LV 886 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1055, 886 pro katastrální území Dolní Počernice

Byt o výměře 64,3 m2. Byt 2+kk. 2.NP. Jednotka je kvalitního provedení a je v dobrém stavu. Rekonstrukce domu proběhla v roce 2006. Nachází se v Městské části Praha - Dolní Počernice, která je součástí Prahy 14, při veřejné komunikaci K Zámku. V okolí je dostupná občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o okrajovou část města.

Historie podání