Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 154018001, Nejvyšší podání 1.125.000 CZK

Stavební pozemek Nejdek

Pozemek

 Mapa

ID
154018
Číslo jednací
154018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-12 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-09-12 15:45:00
Odhadní cena
610.000 CZK
Nejnižší podání
600.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
120.000 CZK

Předmět dražby
- část pozemku parc.č. 1200/4 vymezeného Geometrickým plánem č. 1956-10a/2018, ověřeným KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pod PGP-367/2018- 403, označeného jako pozemek parc.č. 1200/17 o výměře 2 228 m2, k.ú. Nejdek vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Nejdek (před vymezením na základě Geometrického plánu č. 1956-10a/2018: pozemek parc.č. 1200/4- trvalý travní porost o výměře 13842 m2, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Nejdek)

Pozemek vznikl oddělením od pozemku parc. č. 1200/4 na základě geometrického plánu č. 1956-10a/2018, v KN je veden jako trvalý travní porost, oddělený oceňovaný pozemek je o rozloze 2.228 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako bydlení v rodinných domech - městské, příměstské. Na pozemku se nachází neudržované luční traviny, v části pak listnaté stromy a není oplocený. Samotný pozemek je svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemek je na místě samém vyznačen dle geometrického plánu dřevěnými kolíky. K pozemku nejsou přivedeny žádné sítě, resp. v blízkosti se nachází výstavba dalších domu a předpokládá se tak možnost jejich zbudování.

Historie podání
12.09.2018 15:36:08.871 154018001 přihodil na 1.125.000 CZK
12.09.2018 15:35:55.687 154018002 přihodil na 1.120.000 CZK
12.09.2018 15:35:36.481 154018001 přihodil na 1.085.000 CZK
12.09.2018 15:35:23.600 154018002 přihodil na 1.080.000 CZK
12.09.2018 15:35:04.100 154018001 přihodil na 1.065.000 CZK
12.09.2018 15:34:39.806 154018002 přihodil na 1.060.000 CZK
12.09.2018 15:34:21.957 154018001 přihodil na 1.045.000 CZK
12.09.2018 15:34:05.189 154018002 přihodil na 1.040.000 CZK
12.09.2018 15:33:39.081 154018001 přihodil na 1.025.000 CZK
12.09.2018 15:33:23.008 154018002 přihodil na 1.020.000 CZK
12.09.2018 15:32:53.258 154018001 přihodil na 1.005.000 CZK
12.09.2018 15:32:28.964 154018002 přihodil na 1.000.000 CZK
12.09.2018 15:32:06.142 154018001 přihodil na 985.000 CZK
12.09.2018 15:31:48.857 154018002 přihodil na 980.000 CZK
12.09.2018 15:31:30.822 154018001 přihodil na 965.000 CZK
12.09.2018 15:31:16.488 154018002 přihodil na 960.000 CZK
12.09.2018 15:30:59.285 154018001 přihodil na 950.000 CZK
12.09.2018 15:30:42.298 154018002 přihodil na 940.000 CZK
12.09.2018 15:30:21.810 154018001 přihodil na 925.000 CZK
12.09.2018 15:30:01.706 154018002 přihodil na 920.000 CZK
12.09.2018 15:29:41.763 154018001 přihodil na 905.000 CZK
12.09.2018 15:26:17.138 154018002 přihodil na 900.000 CZK
12.09.2018 15:25:56.471 154018001 přihodil na 885.000 CZK
12.09.2018 15:25:31.670 154018002 přihodil na 880.000 CZK
12.09.2018 15:25:14.339 154018001 přihodil na 865.000 CZK
12.09.2018 15:24:56.456 154018002 přihodil na 860.000 CZK
12.09.2018 15:24:41.470 154018001 přihodil na 840.000 CZK
12.09.2018 15:23:52.916 154018002 přihodil na 830.000 CZK
12.09.2018 15:23:29.249 154018001 přihodil na 810.000 CZK
12.09.2018 15:23:15.533 154018002 přihodil na 800.000 CZK
12.09.2018 15:22:58.417 154018001 přihodil na 785.000 CZK
12.09.2018 15:22:00.402 154018002 přihodil na 780.000 CZK
12.09.2018 15:21:44.248 154018001 přihodil na 760.000 CZK
12.09.2018 15:21:20.696 154018002 přihodil na 750.000 CZK
12.09.2018 15:21:01.175 154018001 přihodil na 700.000 CZK
12.09.2018 15:20:46.416 154018002 přihodil na 690.000 CZK
12.09.2018 15:20:29.683 154018001 přihodil na 665.000 CZK
12.09.2018 15:20:07.208 154018002 přihodil na 660.000 CZK
12.09.2018 15:19:30.136 154018001 přihodil na 635.000 CZK
12.09.2018 15:19:22.841 154018002 přihodil na 630.000 CZK
12.09.2018 15:19:03.986 154018001 přihodil na 625.000 CZK
12.09.2018 15:18:42.923 154018002 přihodil na 620.000 CZK
12.09.2018 15:02:09.469 154018001 přihodil na 615.000 CZK
12.09.2018 15:01:47.130 154018002 přihodil na 610.000 CZK
12.09.2018 15:00:51.396 154018001 přihodil na 605.000 CZK