Byt 2+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
109019
Číslo jednací
109019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 13:30:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 14:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
400.000 CZK
Nejnižší podání
280.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK

Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl o velikosti 605/61200 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1638- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.p. 752, 753, 754, 755, 756, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 1638 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 7398 pro katastrální území Bílina

Spoluvlastnický podíl ve výši 605/61200 na bytovém domě č.p. 752 až 756, je spojený s užíváním konkrétního bytu č. 754/018 (č. bytu bylo určeno v rámci schválení prodeje bytového domu z majetku města Bílina do spoluvlastnictví tehdejších nájemníků). Podle dostupného údaje byl bytový dům kolaudován v roce 1969. Způsob užívání nebyl změněn, aktuální stavebně právní stav odpovídá stavu kolaudovanému, jde o stavbu pro bydlení. Dům není rozdělen na jednotky podle o zákona o vlastnictví bytu, užívání jednotlivých bytů v domě je dáno spoluvlastnickým podílem na domě jako celku, odvozeným v podstatě z podlahové plochy konkrétních bytů. V řešeném případě spoluvlastnický podíl ve výši 605/61200 je spojen s užíváním bytu č. 754/018 o podlahové ploše 60,45 m2. Byt nebyl zpřístupněn a provedení prohlídky tak nebylo umožněno. Byt označený číslem 754/018 je situován v 7. nadzemním podlaží bytového domu, v sekci č.p. 754. Byt č. 754/018 odpovídající podílu 605/61200 je bytem o velikosti 2+1, sestávajícím pravděpodobně z předsíně, 2 pokojů, kuchyně, koupelny a záchodu v bytovém jádru, případné užívání místností nebo prostorů mimo nebylo zjištěno.