Byt 1+1 Chomutov, podíl na pozemku, hrobové místo, zařízení bytu

Byt

 Mapa

ID
69019
Číslo jednací
69019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
257.000 CZK
Nejnižší podání
128.500 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
1. - družstevní podíl, práva a povinnosti s ním spojená u Stavebního bytového družstva Chomutov, se sídlem Chomutov, Husova 2079/10, PSČ 430 03, IČO: 00041955, ohledně družstevního bytu č. 5 ve 2. podlaží o velikosti 1+1, na adrese Chomutov, Kamenná 5129 2. - podíl o velikosti 920/41605 na pozemku parc.č. 6125/243- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 9650 pro katastrální území Chomutov I 3. - zařízení hrobu, práva a povinnosti spojená s hrobovým místem na pohřebišti Chomutov I, oddělení 9, číslo místa 15, ve správě Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 4. - základní a obvyklé zařízení bytu, nábytek včetně doplňků a spotřebičů - šatstvo a osobní věci

1. Členský podíl v bytovém družstvu s právem vztahujícím se na užívání jednotky – bytu č. 5129/5. Byt č. 5129/5 je situován ve 2. nadzemním podlaží sekce č.p. 5129 bytového domu č.p. 5128, 5129. Bytový dům má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží. Byt o velikosti 1+1 sestává z kuchyně, pokoje a koupelny s WC. Podlahová plocha bytu činí 35,70 m2. Vybavení oceňovaného bytu tvoří sprchová vana, umývadlo, záchod, vodoměry, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, tepla, teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC, v koupelně keramickou dlažbou. Byt jeví známky opotřebení užíváním, zejména bytového jádra, elektroinstalace a podlahových krytin, chybí vybavení kuchyně, předpokládá se provedení stavebních úprav. Bytový dům pochází z roku 1980. Bytový dům prošel revitalizací. Stavební stav domu odpovídá jeho stáří a běžné údržbě. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových panelů, vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá, klempířské prvky jsou úplné z pozinkovaného plechu, schodiště jsou železobetonová s teraco úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s nátěrem. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, vody včetně teplé, kanalizace, plynu, topení včetně přípravy teplé vody je ústřední. 2. Pozemek čís. parcely 6125/243, o výměře 1470 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, jedná se o zatravněný svažitý pozemek, užívaný jako veřejné prostranství v okolí bytového domu č.p. 5169, 5170, 5171. Na pozemku se nacházejí venkovní schodiště a přístupové cesty k sekcím bytového domu č.p. 5169, 5170, 5171. Součástí pozemku jsou trvalé porosty.