Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 21017001, Nejvyšší podání 33.000 CZK

Movité věci- obrazy, šperky

Historické a umělecké předměty

 Mapa

ID
21017
Číslo jednací
21017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-20 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-06-20 15:30:00
Odhadní cena
64.300 CZK
Nejnižší podání
33.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- věci movité: soubor obrazů - věci movité: šperky

uveden v posudku znalce

Historie podání
20.06.2018 15:19:17.534 21017001 přihodil na 33.000 CZK