Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 195018002, Nejvyšší podání 120.000 CZK

Pozemky Kunratice- podíl 1/12

Pozemek

 Mapa

ID
195018
Číslo jednací
195018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-19 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-19 16:30:00
Odhadní cena
75.000 CZK
Nejnižší podání
38.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na pozemcích: parc.č. 1868/1- lesní pozemek (výměra 9768 m2) parc.č. 2361/21- trvalý travní porost (výměra 514 m2) parc.č. 2361/27- trvalý travní porost (výměra 1017 m2) parc.č. 2361/43- trvalý travní porost (výměra 912 m2) parc.č. 2522/20- ostatní plocha (výměra 153 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1880 pro katastrální území Kunratice

Pozemky leží mimo zastavěnou část obce poblíž kruhové křižovatky ulice Vídeňské a Kunratické spojky ve dvou lokalitách. Pozemek pč. 1868/1 je určen k plnění funkce lesa a i územní plán hl.m. Prahy nepředpokládá jeho jiné využití (LR). Pro hospodaření na pozemku existuje lesní hospodářská osnova. Část pozemku je porostlá mladším smíšeným porostem s podrostem, téměř polovina (4.900m2) je bez lesního porostu – pouze křoví. Pozemek je dostupný nezpevněnou místní komunikací. Pozemky pč. 2361/21, 2361/27, 2361/43 a 2522/20 tvoří část neudržovaného zeleného koridoru okolo Olšanského potoka (ZMK – zeleň městská a krajinná). Na této ploše není předpoklad jakékoli zástavby či jiného komerčního využití. Na části ploch je náletový porost. Celková výměra pozemků 12 364 m2.

Historie podání
19.12.2018 16:23:52.267 195018002 přihodil na 120.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 16:18:58.272 195018001 přihodil na 120.000 CZK
19.12.2018 16:18:30.919 195018002 přihodil na 110.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 16:14:08.056 195018001 přihodil na 110.000 CZK
19.12.2018 16:09:19.735 195018002 přihodil na 100.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 16:01:10.314 195018001 přihodil na 100.000 CZK
19.12.2018 16:00:07.890 195018002 přihodil na 95.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:55:15.227 195018001 přihodil na 95.000 CZK
19.12.2018 15:54:19.285 195018002 přihodil na 90.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:51:25.190 195018001 přihodil na 90.000 CZK
19.12.2018 15:50:54.035 195018002 přihodil na 80.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:48:08.795 195018001 přihodil na 80.000 CZK
19.12.2018 15:44:39.468 195018002 přihodil na 75.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:41:40.686 195018001 přihodil na 75.000 CZK
19.12.2018 15:40:40.661 195018002 přihodil na 70.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:37:30.461 195018001 přihodil na 70.000 CZK
19.12.2018 15:34:16.829 195018002 přihodil na 60.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:30:18.058 195018001 přihodil na 60.000 CZK
19.12.2018 15:29:44.803 195018002 přihodil na 57.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:25:15.511 195018001 přihodil na 57.000 CZK
19.12.2018 15:24:20.507 195018002 přihodil na 55.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:20:51.047 195018001 přihodil na 55.000 CZK
19.12.2018 15:20:33.631 195018002 přihodil na 50.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:17:28.116 195018001 přihodil na 50.000 CZK
19.12.2018 15:17:09.431 195018002 přihodil na 40.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:14:31.426 195018001 přihodil na 40.000 CZK
19.12.2018 15:08:03.547 195018002 přihodil na 38.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
19.12.2018 15:01:23.030 195018001 přihodil na 38.000 CZK