Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky České Budějovice

Pozemek

 Mapa

ID
316018
Číslo jednací
316018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-06 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-11-06 14:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
5.900.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
627.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č.- 3357/1- ostatní plocha (výměra 2 330 m2) - pozemek parc.č.- 3357/4- ostatní plocha (výměra 163 m2) - pozemek parc.č.- 3357/5- ostatní plocha (výměra 35 m2) - pozemek parc.č.- 3357/6- ostatní plocha (výměra 144 m2) - pozemek parc.č.- 3357/7- ostatní plocha (výměra 10 m2) - pozemek parc.č.- 3357/8- ostatní plocha (výměra 78 m2) - pozemek parc.č.- 3357/11- ostatní plocha (výměra 815 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 3869 pro katastrální území České Budějovice 3

Jedná se o pozemky, které jsou při bytových domech. Na části pozemku parc.č. 3357/1 je pak venkovní parkoviště. Ostatní části jsou zatravněné, popřípadě s pěšími komunikacemi. Jedná se o lokalitu v širším centu Českých Budějovic při komunikaci Staroměstská, poblíž komunikace Pražská tř. V místě je převážně bytová zástavba v kombinaci s komerčními nemovitými věcmi a občanskou vybaveností.

Historie podání