Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 142017002, Nejvyšší podání 1.300.000 CZK

Rodinný dům Mošnov

Rodinný dům

 Mapa

ID
142017
Číslo jednací
142017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-28 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-03-28 16:20:00
Odhadní cena
2.099.830 CZK
Nejnižší podání
1.050.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
170.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 206- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mošnov, č. p. 159, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 206 - pozemek parc.č. 60/34- zahrada - pozemek parc.č. 60/4- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Mošnov

Stavba je bývalá budova mateřské školky. Byly provedeny úpravy prostor v podkroví domu a vybavení. Před zřízením mateřské školky byl objekt rodinným domem. Dům je možno opětovně bez závad používat jako rodinný dům s přilehlou zahradou. Technický stav objektu je dobrý, s pravidelnou údržbou. Objekt je možno napojit na veškeré inženýrské sítě. Pozemky o výměře 1459 m2. Pozemky vymezeny geometrickým plánem č. 1126-31/2016.

Historie podání
28.03.2018 16:13:47.641 142017002 přihodil na 1.300.000 CZK
28.03.2018 16:10:37.159 142017001 přihodil na 1.260.000 CZK
28.03.2018 16:06:56.497 142017002 přihodil na 1.250.000 CZK
28.03.2018 16:05:47.708 142017001 přihodil na 1.210.000 CZK
28.03.2018 16:02:18.025 142017002 přihodil na 1.200.000 CZK
28.03.2018 16:01:13.422 142017001 přihodil na 1.160.000 CZK
28.03.2018 15:56:30.457 142017002 přihodil na 1.150.000 CZK
28.03.2018 15:55:18.971 142017001 přihodil na 1.110.000 CZK
28.03.2018 15:52:09.446 142017002 přihodil na 1.100.000 CZK
28.03.2018 15:51:31.706 142017001 přihodil na 1.080.000 CZK
28.03.2018 15:46:36.751 142017002 přihodil na 1.070.000 CZK
28.03.2018 15:42:52.920 142017001 přihodil na 1.060.000 CZK
28.03.2018 15:18:30.900 142017002 přihodil na 1.050.000 CZK