Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+kk Praha Smíchov

Byt

 Mapa

ID
260018
Číslo jednací
260018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-31 16:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-31 16:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
5.900.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
603.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 958/23, byt v budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490 a parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 9382/124982 na společných částech domu- budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490 a parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 9382/12498 na pozemku parc.č. 3539- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8337 pro katastrální území Smíchov

Byt o výměře 93,82 m2. Byt 2+kk. Jednotka je běžného provedení a je v průměrném stavu. Nachází se v Městské části Praha 5 - Smíchov, při veřejné komunikaci Grafická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání