Podíl na bytě a pozemcích Bílina, televizor

Byt

 Mapa

ID
90019
Číslo jednací
90019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
26.800 CZK
Nejnižší podání
13.400 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
4.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/7 na nemovitostech: bytová jednotka č. 623/11, byt v budově Teplické Předměstí, č.p. 622, 623, 624, bydlení, LV 3576, na pozemku parc.č. 1683/50, LV 3576 podíl o velikosti 545/19076 na společných částech domu- budově Teplické Předměstí, č.p. 622, 623, 624, bydlení, LV 3576, na pozemku parc.č. 1683/50, LV 3576 podíl o velikosti 545/19076 na pozemku parc.č. 1683/50- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 5945 pro katastrální území Bílina 2.- podíl o velikosti 1/98 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1056/4- ostatní plocha (6 m2) pozemek parc.č. 1061- ostatní plocha (206 m2) pozemek parc.č. 1062- zastavěná plocha a nádvoří (454 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 211 pro katastrální území Bílina 3.- barevný televizor zn. SHIVAKI, uložený v dražební místnosti Okresního soudu v Teplicích, na základě výkonu rozhodnutí sp. zn. 35E 1392/2010, bezcenný.

Byt je situován v bytovém domě č.p. 622, 623, 624, ve 4. nadzemním podlaží sekce č.p. 623. Předpokládá se velikost bytu 2 + 1 (odvozeno z velikosti podílu na společných prostorách domu), vzhledem k neumožnění prohlídky nebyla dispozice bytu zjištěna. Podlahová plocha bytu činí 54,50 m2 (odvozeno z velikosti podílu na společných prostorách domu). Bytový dům pochází cca z roku 1960, jeho stáří ke dni ocenění je tedy cca 59 let. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. okna, vstupní dveře, zateplení části vnějších povrchů apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. K bytu č. 623/11 náleží podíl o velikosti 545/19076 na pozemku čís. parcely 1683/50 (zastavěná plocha a nádvoří, 601 m2), k.ú. Bílina. Jedná se o pozemek převážně zastavěný bytovým domem č.p. 622, 623, 624. Pozemek je rovinné konfigurace, napojený na inženýrské sítě el. proudu, vody, plynu a kanalizace. Pozemek je přístupný z okolních veřejně přístupných pozemků (ul. Antonína Sovy) ve vlastnictví Města Bílina. Pozemek čís. parcely 1056/4, o výměře 6 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, jedná se o pozemek, užívaný jako chodník v ulici Litoměřická. Pozemek čís. parcely 1061, o výměře 206 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, jedná se o oplocený zatravněný svažitý pozemek, užívaný ve funkčním celku s pozemkem čís. parcely 1062, jako zahrada. Součástí pozemku jsou trvalé porosty. Pozemek čís. parcely 1062, o výměře 454 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště, jedná se o oplocený pozemek navazující na pozemek čís. parcely 1061 ve funkčním celku. Podle zjištění na místě, z volně přístupné komunikace, se na pozemku čís. parcely 1062 nachází dvoupodlažní stavba, zřejmě stavba pro bydlení, neevidovaná v katastru nemovitostí a nezakreslená do katastrální mapy. Vlastník stavby nebyl zjištěn. Stavba není předmětem dražby.