Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 19018001, Nejvyšší podání 72.000 CZK

Dům Dubí u Kladna- podíl 1/12

Rodinný dům

 Mapa

ID
19018
Číslo jednací
19018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-30 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-05-30 16:00:00
Odhadní cena
180.000 CZK
Nejnižší podání
72.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: - pozemek parc. č. 1311- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Dubí, č.p. 250, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. 1311 - pozemek parc.č. 1312- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví č. 30320 pro katastrální území Dubí u Kladna

Bytový dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Zdroj informace o době výstavby: znalecký posudek, rok výstavby: 1934. Základy má betonové bez izolace, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je valbový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. V domě se nachází 4 bytové jednotky 1+1. Podlahová plocha činí 274,42 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 401,34 m2. Ve sníženém přízemí se nachází bývalá prodejna masny a skladovací prostory. Na půdu nebyl umožněn přístup. Vnitřní omítky jsou sádrové. Okna jsou dřevěná zdvojená nebo dřevěná jednoduchá, v místnosti po bývalé masně je na okně venkovní roleta. Orientace obytných prostor je na severovýchod, jihozápad. Koupelna se v domě nenachází žádná, na každém patře je pouze umyvadlo se studenou vodou a WC je společné vždy pro dva byty na patře a je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: lino, prkenná podlaha, v kuchyni je podlaha řešena: lino, prkenná podlaha, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je na podlaze teraco. V ostatních místnostech je prkenná podlaha. Další vybavení se v domě nenachází. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a nejsou instalována topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je zastaralá, okna jsou provedena podstandardně, podlahy v objektu jsou podstandardního provedení, vybavení je podstandardního provedení a rozvody v objektu jsou podstandardní. Bytový dům je ve špatném stavu, který neumožňuje pronájem. Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen zděným plotem. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: chlívky, sklad předělaný na bydlení (bez kolaudace, objekt nebyl zpřístupněn).

Historie podání
30.05.2018 15:32:48.983 19018001 přihodil na 72.000 CZK