Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Stavební pozemek Tuhaň- podíl 1/6

Pozemek

 Mapa

ID
209018
Číslo jednací
209018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-01-09 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-01-09 14:15:00
Odhadní cena
23.000 CZK
Nejnižší podání
12.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 38- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 247 m2, způsob využití- zbořeniště) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 226 pro katastrální území Tuhaň

Pozemek je stavební, s plochou 247 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako bydlení v rodinných domech - venkovské. Pozemek je bez porostů a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků, z části dřevěný plot, z části zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Součástí je zděný přístřešek, u kterého nebyla dokončena demolice (byl součástí demoličního výměru). Na pozemku leží stavební buňka. Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Omezení vlastnického práva: věcné břemeno užívání-dle informací uživatele pozemku zaniklo.

Historie podání