Pozemky Doubrava u Orlové, Orlová ODROČENO

Pozemek

 Mapa

ID
498272
Číslo jednací
17/17
Stav
Odročená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-04-12 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-04-12 15:30:00
Odhadní cena
1.000.000 CZK
Nejnižší podání
500.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č.- 3283/1- orná půda - pozemek parc.č.- 3284- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 3285- lesní pozemek - pozemek parc.č.- 3286- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 615 pro katastrální území Doubrava u Orlové. 2.- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 875- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 654 pro katastrální území Orlová.

Část pozemku (asi 1580 m2) parc. č. 3283/1 náleží k zastavitelné ploše Z25 – plocha smíšená obytná. Ostatní pozemky jsou orná půda, lesní pozemek, ostatní. Rozloha 6 287m2. Podíl na pozemku orná půda o rozloze 4623m2.