Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Nebytový prostor využívaný jako byt- Praha Vršovice

Byt

 Mapa

ID
274018
Číslo jednací
274018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 14:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.800.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
391.000 CZK

Předmět dražby
- jednotka č. 68/18, jiný nebytový prostor v budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 4681/102298 na společných částech domu- budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 4681/102298 na pozemku parc.č. - 161/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6738, 770 pro katastrální území Vršovice

Nebytový prostor o výměře 46,81 m2. Nebytové prostory mají využití jako kanceláře. V současnosti využity jako byt. Nachází se v Městské části Praha 10 - Vršovice, při veřejné komunikaci Košická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání