Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 212106002, Nejvyšší podání 482.000 CZK

Rekreační chata Kaliště

Rekreační objekt

 Mapa

ID
212106
Číslo jednací
89/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-10-11 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-10-11 15:45:00
Odhadní cena
720.000 CZK
Nejnižší podání
482.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
140.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St.465- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kaliště, č.e. 401, rod.rekr, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 465 - pozemek parc.č. 201/16- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na listu vlastnictví č. 424 pro katastrální území Kaliště u Ondřejova.

Odhadci nebyl v den prohlídky umožněn přístup do objektu. Na základě prohlídky zvenčí tak byla velikost nemovitosti se standardem odhadnuta. Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba je celkově podsklepená, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven odhadem v roce: 1970. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena. Na pozemku jsou okrasné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků a samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Objekt je postaven v západní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. Rekreační objekt je postaven z hlediska životního prostředí v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací (dálnice D1 ve vzdálenosti 100 m od objektu) a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Historie podání
11.10.2017 15:34:32.179 212106002 přihodil na 482.000 CZK