Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 131018006, Nejvyšší podání 145.000 CZK

Byt 1+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
131018
Číslo jednací
131018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-11 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-07-11 16:30:00
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
85.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
25.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 235/9, byt v budově Pražské Předměstí, č.p. 234, 235, 236, bydlení, LV 7298, na pozemku parc.č. 336/53, LV 7298 - podíl o velikosti 355/19320 na společných částech domu- budově Pražské Předměstí, č.p. 234, 235, 236, bydlení, LV 7298, na pozemku parc.č. 336/53, LV 7298 - podíl o velikosti 355/19320 na pozemku parc.č. 336/53- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 7376 pro katastrální území Bílina

Byt nebyl zpřístupněn. Předpokládá se zhoršený stavební stav. Byt je situován v bytovém domě č.p. 234, 235, 236 ve 3. nadzemním podlaží sekce č.p. 235. Byt o velikosti 1+1 sestává z předsíně, kuchyně, pokoje, koupelny a WC. Podlahová plocha bytu činí 35,50 m2 (odvozeno z podílu na společných částech domu). Bytový dům pochází cca z roku 1976, jeho stáří je tedy 42 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny včetně oken a fasády se zateplením. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě.

Historie podání
11.07.2018 16:20:44.943 131018006 přihodil na 145.000 CZK
11.07.2018 16:18:55.978 131018005 přihodil na 140.000 CZK
11.07.2018 16:17:24.011 131018006 přihodil na 135.000 CZK
11.07.2018 16:16:13.719 131018005 přihodil na 130.000 CZK
11.07.2018 16:15:40.036 131018006 přihodil na 125.000 CZK
11.07.2018 16:15:25.642 131018005 přihodil na 120.000 CZK
11.07.2018 16:13:02.611 131018006 přihodil na 115.000 CZK
11.07.2018 16:11:27.944 131018005 přihodil na 110.000 CZK
11.07.2018 16:10:20.617 131018006 přihodil na 105.000 CZK
11.07.2018 16:09:30.031 131018005 přihodil na 100.000 CZK
11.07.2018 16:07:06.070 131018006 přihodil na 95.000 CZK
11.07.2018 15:58:24.960 131018005 přihodil na 90.000 CZK
11.07.2018 15:46:58.444 131018007 přihodil na 85.000 CZK