Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 65018001, Nejvyšší podání 49.000 CZK

Pozemek Jirkov, osobní automobil, karavan

Pozemek

 Mapa

ID
65018
Číslo jednací
65018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-19 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-09-19 15:50:00
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
49.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
14.000 CZK

Předmět dražby
1. - pozemek parc.č. 1679/61- orná půda o výměře 429 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 4331 pro katastrální území Jirkov 2.- osobní automobil zn. Suzuki Ignis, r.v. 2005, RZ 6U3 9084 3.- obytný přívěs (karavan)

1. Jedná se o rovinný pozemek nacházející se při východním okraji města v blízkosti silnice I. třídy č. 13 (E442) a vodní nádrže Újezd. Umístění je v zahrádkářské kolonii. Přístup je přes pozemek čís. parcely 1679/14, k.ú. Jirkov, ve vlastnictví fyzické osoby a není právně zajištěn. Tento stav je zohledněn v ceně obvyklé. Podle dostupných informací nejsou v lokalitě základní inženýrské sítě. pozemek čís. parcely 1679/61, k.ú. Jirkov je v katastru nemovitostí evidován v druhu orná půda se způsobem ochrany zemědělský půdní fond. Podle informací z územního plánu města Jirkov se oceňovaný pozemek nachází v části ZZ 6-7.2 – jde o nezastavitelné území sadů a zahrad. Na pozemku se nachází několik movitých věcí- osobní automobil, obytný přívěs (karavan). Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 118/8088/2018 znaleckého deníku. Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav. 2. Popis osobního automobilu je zpracován ve Znaleckém posudku č. 7896-115 / 18, který zpracoval Ing. Tomáš Rozlivka. Osobní automobil r.v. 2005, RZ 6U3 9084. Počet najetých km - dle tachometru: 182 250. 3. Popis karavanu je zpracován ve Znaleckém posudku č. 7896-115 / 18, který zpracoval Ing. Tomáš Rozlivka. Obytný přívěs je bez kol. K levému boku přívěsu je přizděn cihlový sloupek. Přívěs je prorostlý náletovými křovinami. Na přívěsu je vizuálně poškozené opláštění. Ze stavu je zřejmé, že při jakékoliv manipulaci dojde k celkovému poškození tohoto přívěsu.

Historie podání
19.09.2018 15:40:26.625 65018001 přihodil na 49.000 CZK