Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Zahrádkářská chata Meziboří u Litvínova

Rekreační objekt

 Mapa

ID
102018
Číslo jednací
102018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-16 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-05-16 15:15:00
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
100.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 685- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba - stavba bez čp/če, jiná stavba, na parcele St. 685 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 915 pro katastrální území Meziboří u Litvínova

Zahrádkářská chata je samostatně stojící stavba, podsklepená (možná jen zčásti) s jedním nadzemním podlažím. Stavba má svislé nosné konstrukce pravděpodobně zděné, střecha je sedlová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasádní omítky jsou hladké, okna jsou dřevěná. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Pozemek 19 m2. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou zahrádkářské chaty.

Historie podání