Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 184018003, Nejvyšší podání 195.000 CZK

Pozemky Pístina

Pozemek

 Mapa

ID
184018
Číslo jednací
184018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-30 16:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-30 16:35:00
Odhadní cena
194.000 CZK
Nejnižší podání
97.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
29.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc č. 615/2- trvalý travní porost (výměra 5653 m2) - pozemek parc.č. 615/4- trvalý travní porost (výměra 2377 m2) - pozemek parc.č. 616/3- trvalý travní porost (výměra 233 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 70 pro katastrální území Pístina

Pozemky parc. č. 615/4, 615/2, 616/3 vše dle KN trvalý travní porost o celkové výměře 8263 m2. Jedná se o parcely rovinaté, bez porostu, v současnosti využívané jako pastvina. Nacházejí se jihozápadně od obce Pístina, mimo zastavěné území, v zemědělské oblasti. Parc. č. 615/2 je sousedící se silnicí ve vlastnictví Jihočeského kraje. Dle územního plánu jsou pozemky součástí ploch trvalých travních porostů, intenzivně využívané, přes parcelu č. 615/2 a 616/3 prochází dálkový kabel, pozemky jsou součástí zonace CHKO Třeboňsko, částečně jsou zasaženy ochranným pásmem lesa, pozemky jsou odvodněné a jsou součástí území doprovodného významu pro charakter obce a krajiny.

Historie podání
30.10.2018 16:28:48.660 184018003 přihodil na 195.000 CZK
30.10.2018 16:25:07.343 184018004 přihodil na 190.000 CZK
30.10.2018 16:20:32.277 184018003 přihodil na 165.000 CZK
30.10.2018 16:20:07.675 184018004 přihodil na 160.000 CZK
30.10.2018 16:15:46.037 184018003 přihodil na 135.000 CZK
30.10.2018 16:15:05.006 184018004 přihodil na 130.000 CZK
30.10.2018 16:09:28.848 184018003 přihodil na 102.000 CZK
30.10.2018 16:01:56.361 184018002 přihodil na 97.000 CZK