Pozemky Ostré- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
29019
Číslo jednací
29019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 13:00:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 13:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
171.000 CZK
Nejnižší podání
86.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5, slovy jedna pětina, na těchto nemovitostech: pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 644/13, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 644/19, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 644/25, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 644/34, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 644/35, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 645, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 691, orná půda, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 100 pro katastrální území Ostré

Pozemky slouží k zemědělským účelům. Jedná se o obdělávané orné půdy s celkovou plochou 44.633 m2. Přepočtenému oceňovanému podílu odpovídá plocha 8.927 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako – plochy zemědělské - orná půda a chmelnice. Samotné pozemky jsou rovinaté či mírně svažité. Přístup k části pozemků je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Část je přístupná po pozemcích jiného majitele bez ošetření věcným břemenem.