Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 204018012, Nejvyšší podání 150.000 CZK

Sklep Dyjákovičky

Jiná práva

 Mapa

ID
204018
Číslo jednací
204018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-10 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-04-10 15:20:00
Odhadní cena
33.420 CZK
Nejnižší podání
17.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 738- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 26 m2), součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. 738 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 543 pro katastrální území Dyjákovičky

Pozemek je lokalizován asi 2,5 km jihozápadně od obce Dyjákovičky v rekreační oblasti. V okolí pozemku se vyskytuje rekreační zástavba a především vinné sklepy. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, v dosahu je pouze elektřina. Příjezd k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré. V obci je minimální občanská vybavenost, v místě není dostupná. V obci se nachází zastávka autobusu, vzdálenost více než 1 km. Pozemek parc. č. 738 o výměře 26 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází ruina lisovny a vstup do zemního sklepa. Stavba lisovny je ve zcela dezolátním stavu – střecha propadlá dovnitř, obvodové zdivo vyboulené, poškozené, chybějící, předpokládá se kompletní odstranění trosek stavby. Stavba je nezaměřitelná. Zemní sklep je zděný cihlový klenbový vinný sklep, odhadované stáří minimálně 100 let. Klenby jsou místy porušené a vyžadují opravy. Neklenuté chodby jsou z části zřícené, nepřístupné, zaměření bylo možné pouze v dostupných částech sklepa. Obestavěný prostor činí asi 52 m2. Dle územního plánu obce Dyjákovičky se jedná o plochy rekreace.

Historie podání
10.04.2019 15:12:54.567 204018012 přihodil na 150.000 CZK
10.04.2019 15:12:43.841 204018014 přihodil na 100.500 CZK
10.04.2019 15:12:19.908 204018016 přihodil na 100.000 CZK
10.04.2019 15:10:42.810 204018013 přihodil na 91.000 CZK
10.04.2019 15:10:27.155 204018014 přihodil na 90.500 CZK
10.04.2019 15:09:51.980 204018013 přihodil na 90.000 CZK
10.04.2019 15:09:07.684 204018014 přihodil na 89.500 CZK
10.04.2019 15:06:24.394 204018013 přihodil na 89.000 CZK
10.04.2019 15:04:50.012 204018014 přihodil na 87.500 CZK
10.04.2019 15:00:05.707 204018013 přihodil na 87.000 CZK
10.04.2019 14:59:43.075 204018014 přihodil na 86.000 CZK
10.04.2019 14:59:22.547 204018013 přihodil na 85.000 CZK
10.04.2019 14:59:01.578 204018014 přihodil na 83.500 CZK
10.04.2019 14:58:26.594 204018013 přihodil na 83.000 CZK
10.04.2019 14:55:53.117 204018016 přihodil na 80.000 CZK
10.04.2019 14:55:21.299 204018013 přihodil na 73.000 CZK
10.04.2019 14:55:11.155 204018014 přihodil na 72.000 CZK
10.04.2019 14:54:55.095 204018014 přihodil na 71.000 CZK
10.04.2019 14:53:01.448 204018013 přihodil na 70.000 CZK
10.04.2019 14:52:33.882 204018014 přihodil na 68.000 CZK
10.04.2019 14:51:04.969 204018013 přihodil na 67.000 CZK
10.04.2019 14:50:16.673 204018014 přihodil na 65.000 CZK
10.04.2019 14:50:05.552 204018013 přihodil na 62.000 CZK
10.04.2019 14:49:29.469 204018011 přihodil na 60.000 CZK
10.04.2019 14:48:49.245 204018013 přihodil na 57.000 CZK
10.04.2019 14:48:12.182 204018014 přihodil na 55.000 CZK
10.04.2019 14:47:35.089 204018013 přihodil na 53.000 CZK
10.04.2019 14:46:51.407 204018011 přihodil na 50.000 CZK
10.04.2019 14:46:17.752 204018013 přihodil na 43.000 CZK
10.04.2019 14:45:04.784 204018008 přihodil na 41.000 CZK
10.04.2019 14:44:36.761 204018014 přihodil na 40.500 CZK
10.04.2019 14:43:28.237 204018011 přihodil na 40.000 CZK
10.04.2019 14:42:57.878 204018008 přihodil na 35.500 CZK
10.04.2019 14:42:27.623 204018011 přihodil na 35.000 CZK
10.04.2019 14:41:55.198 204018013 přihodil na 33.500 CZK
10.04.2019 14:40:53.715 204018012 přihodil na 30.000 CZK
10.04.2019 14:40:51.199 204018016 přihodil na 26.000 CZK
10.04.2019 14:40:20.605 204018014 přihodil na 25.500 CZK
10.04.2019 14:39:58.653 204018008 přihodil na 25.000 CZK
10.04.2019 14:39:51.839 204018006 přihodil na 24.500 CZK
10.04.2019 14:39:25.875 204018014 přihodil na 24.000 CZK
10.04.2019 14:38:29.586 204018011 přihodil na 23.500 CZK
10.04.2019 14:36:21.619 204018014 přihodil na 23.000 CZK
10.04.2019 14:35:56.090 204018006 přihodil na 22.500 CZK
10.04.2019 14:31:35.711 204018012 přihodil na 22.000 CZK
10.04.2019 14:30:51.127 204018008 přihodil na 21.500 CZK
10.04.2019 14:29:12.312 204018014 přihodil na 21.000 CZK
10.04.2019 14:25:15.222 204018008 přihodil na 20.500 CZK
10.04.2019 14:24:36.683 204018014 přihodil na 20.000 CZK
10.04.2019 14:23:41.288 204018004 přihodil na 19.500 CZK
10.04.2019 14:22:20.376 204018006 přihodil na 19.000 CZK
10.04.2019 14:19:41.866 204018016 přihodil na 18.500 CZK
10.04.2019 14:18:31.126 204018004 přihodil na 18.000 CZK
10.04.2019 14:16:03.195 204018014 přihodil na 17.500 CZK