Podíly na pozemcích Chotěboř a Nová Ves u Chotěboře

Pozemek

 Mapa

ID
19019
Číslo jednací
19019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 15:30:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
11.599 CZK
Nejnižší podání
6.000 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. 4316- lesní pozemek (531 m2) pozemek parc.č. 4317- orná půda (4046 m2) pozemek parc.č. 4318- lesní pozemek (411 m2) pozemek parc.č. 4319- lesní pozemek (2152 m2) pozemek parc.č. 4385- vodní plocha (1907 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 2161 pro katastrální území Chotěboř 2.- podíl o velikosti 1/40 na pozemku parc.č. 1683/75- orná půda (827 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 162 pro katastrální území Nová Ves u Chotěboře

Podíly na pozemcích o celkové rozloze 9 874 m2.