Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Chvalov- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
44019
Číslo jednací
44019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-19 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-06-19 15:00:00
Odhadní cena
15.000 CZK
Nejnižší podání
5.300 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
1.500 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 63- trvalý travní porost (1780 m2) pozemek parc.č. 64- trvalý travní porost (324 m2) pozemek parc.č. 65- trvalý travní porost (701 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 52 pro katastrální území Chvalov

Pozemek- celková rozloha činí 2.805 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako návrhová plocha – zahrady a sady – výsadba ochranné zeleně. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. Na pozemku se nachází doubrava a křovinaté stráně s charakterem xerotermní vegetace. Samotný pozemek je svažitý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Historie podání