Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 155018002, Nejvyšší podání 1.895.000 CZK

Dům Strakonice

Rodinný dům

 Mapa

ID
155018
Číslo jednací
155018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-17 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-07-17 15:10:00
Odhadní cena
2.300.000 CZK
Nejnižší podání
1.782.500 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 700, o výměře 79 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova Strakonice II, č. p. 505, objekt k bydlení, - pozemek parc. č. 498/49, o výměře 357 m2, druh pozemku – zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 812 pro katastrální území Nové Strakonice, obec Strakonice, ve veřejném seznamu – katastru nemovitostí pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice

Jedná se o jednu polovinu plně podsklepeného rodinného dvojdomku, kolaudovaného v roce 1973, s venkovním příslušenstvím, kopanou studnou hl. cca 3 m s ručním čerpadlem (užitková voda), trvalými a okrasnými porosty a souvisejícími pozemky, které tvoří nedílný celek s rodinným domem. Objekt je napojen na veřejnou el. síť, zásoben vodou z veřejného vodovodu a je odkanalizován do veřejné kanalizace. Plyn je přiveden na hranici pozemku, ale připojen není. Ústřední vytápění s kotlem na pevná paliva je nefunkční, stejně tak i ohřev TUV z el. bojleru. Energetická náročnost budovy – třída G (mimořádně nehospodárná) Stavba je třípodlažní s následujícím dispozičním řešením: I.PP – suterén – garáž, prádelna, kotelna, sklad paliva, dva sklepy a chodba se schodištěm, I.NP – přízemí – vstup/zádveří, předsíň se schodištěm, obývací pokoj, pokoj, kuchyň, komora/šatna a WC, II.NP – I. patro – tři pokoje, chodba se schodištěm, koupelna, WC a lodžie. Rodinný dům není delší dobu obýván/udržován a morální opotřebení většiny konstrukcí a prvků je značné. Střešní plášť je bez požární nadezdívky. Nutná rekonstrukce celého objektu!

Historie podání
17.07.2019 15:04:27.870 155018002 přihodil na 1.895.000 CZK
17.07.2019 14:55:59.777 155018001 přihodil na 1.890.000 CZK
17.07.2019 14:55:04.165 155018002 přihodil na 1.875.000 CZK
17.07.2019 14:54:19.660 155018001 přihodil na 1.870.000 CZK
17.07.2019 14:51:59.073 155018002 přihodil na 1.855.000 CZK
17.07.2019 14:50:35.346 155018001 přihodil na 1.850.000 CZK
17.07.2019 14:49:54.697 155018002 přihodil na 1.835.000 CZK
17.07.2019 14:49:04.256 155018001 přihodil na 1.830.000 CZK
17.07.2019 14:45:15.396 155018002 přihodil na 1.815.000 CZK
17.07.2019 14:44:18.963 155018001 přihodil na 1.810.000 CZK
17.07.2019 14:43:46.659 155018002 přihodil na 1.805.000 CZK
17.07.2019 14:43:05.652 155018001 přihodil na 1.800.000 CZK
17.07.2019 14:39:36.486 155018002 přihodil na 1.795.000 CZK
17.07.2019 14:24:44.997 155018001 přihodil na 1.790.000 CZK
17.07.2019 14:21:08.149 155018002 přihodil na 1.782.500 CZK