Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 271422001, Nejvyšší podání 170.000 CZK

Rodinný dům Hřivice+ pozemky- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
271422
Číslo jednací
114/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-29 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-11-29 15:45:00
Odhadní cena
340.000 CZK
Nejnižší podání
170.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hřivice, č.p. 65, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 1 - pozemek parc.č. 122- ostatní plocha - pozemek parc.č. 123/5- zahrada - pozemek parc. č. 438/1- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 438/2- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 438/3- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 438/4- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 439- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 440- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 752/3- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1120/18- chmelnice vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 67 pro katastrální území Hřivice.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s částečným podkrovím, který se skládá z původního domu, vestavby podkroví, přístaveb a vestavby do bývalé hospodářské části. V domě je jedna bytová jednotka a samostatně přístupný skladovací prostor (dřevník). Podlahy jsou převážně pokryty linoleem, částečně z keramických dlažeb, částečně z betonové mazaniny, stěny zděné, omítky vápenné hladké lokálně silně poškozené zemní vlhkostí, částečně napadené plísněmi, okna dvojitá špaletová, dveře hladké a rámové výplňové, topení částečně chybí, částečně stáložárnými kamny na tuhá paliva, v kuchyni sporák na PB, keramický obklad u sporáku a u linky, rozvody studené vody, v koupelně keramické obklady stěn a vany, rozvody studené vody, ohřev vody koupelnovým válcem na tuhá paliva, WC splachovací s keramickým obkladem stěn, schodiště do podkroví betonové monolitické, stropy s rovnými podhledy. V podkroví, které je v části domu, jsou dva pokoje, chodba, balkon. Vybavení pokojů je obdobné jako v přízemí, stropy tvoří podbití krovu. Ve většině domu je půdní prostor přístupný po dřevěném žebříkovém schodišti ze skladu (dřevníku). Krov je sedlový s arkýřem, nad přístavbami pultový a plochá střecha, krytina pálené tašky bobrovky a standardky, nad přístavbami profil.plechová a těžké lepenky, bez bleskosvodu, oplechování úplné, fasáda částečně nástřik, částečně vápenná hrubá a částečně chybí. Stáří stavby asi 110 let. Dům s dlouhodobě zanedbanou údržbou, vyžaduje rekonstrukci. Zastavěná plocha 1.NP a podkroví- 200m2. Pozemky o celkové rozloze 7 667m2.

Historie podání
29.11.2017 15:23:26.778 271422001 přihodil na 170.000 CZK