Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 623985001, Nejvyšší podání 650.000 CZK

Pozemek Čelina

Pozemek

 Mapa

ID
623985
Číslo jednací
106017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-02-14 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-02-14 16:00:00
Odhadní cena
700.000 CZK
Nejnižší podání
448.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 248/1- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 204 pro katastrální území Čelina

Pozemek se nachází na okraji zastavěného území místní části Čelina. Přístup k pozemku je asfaltovými obecními komunikacemi a ke stavební ploše pak po společně využívané nezpevněné části pozemku. Na pozemek nejsou přivedeny žádné sítě, elektřina je na sousedním pozemku. Pozemek je místy porostlý náletovými dřevinami. Pozemek pč. 248/1 je v územním plánu obce Borotice veden v ploše určené k zástavbě jedním rodinným domem, ostatní část pozemku slouží jako místní nezpevněná komunikace pro okolní pozemky, zatím je chůze a jízda ošetřena smlouvami o věcném břemeni. Vzhledem k tomu, že se toto část již k příjezdu používá, je oceňována jako místní komunikace místo ocenění věcného břemena. Výměra 3002m2.

Historie podání
14.02.2018 15:51:23.878 623985001 přihodil na 650.000 CZK
14.02.2018 15:48:27.315 623985002 přihodil na 605.000 CZK
14.02.2018 15:48:03.022 623985001 přihodil na 600.000 CZK
14.02.2018 15:46:29.718 623985002 přihodil na 595.000 CZK
14.02.2018 15:46:07.082 623985001 přihodil na 590.000 CZK
14.02.2018 15:44:49.595 623985002 přihodil na 585.000 CZK
14.02.2018 15:43:00.767 623985001 přihodil na 580.000 CZK
14.02.2018 15:41:04.403 623985002 přihodil na 570.000 CZK
14.02.2018 15:40:20.656 623985001 přihodil na 565.000 CZK
14.02.2018 15:37:40.741 623985002 přihodil na 560.000 CZK
14.02.2018 15:37:25.379 623985001 přihodil na 555.000 CZK
14.02.2018 15:33:31.098 623985002 přihodil na 550.000 CZK
14.02.2018 15:31:46.366 623985001 přihodil na 545.000 CZK
14.02.2018 15:30:37.479 623985002 přihodil na 535.000 CZK
14.02.2018 15:30:23.277 623985001 přihodil na 530.000 CZK
14.02.2018 15:29:46.906 623985002 přihodil na 525.000 CZK
14.02.2018 15:29:15.582 623985001 přihodil na 520.000 CZK
14.02.2018 15:28:26.777 623985002 přihodil na 515.000 CZK
14.02.2018 15:27:28.919 623985001 přihodil na 510.000 CZK
14.02.2018 15:26:24.001 623985002 přihodil na 505.000 CZK
14.02.2018 15:26:04.746 623985001 přihodil na 500.000 CZK
14.02.2018 15:25:46.647 623985002 přihodil na 483.000 CZK
14.02.2018 15:25:31.733 623985001 přihodil na 478.000 CZK
14.02.2018 15:16:09.252 623985002 přihodil na 473.000 CZK
14.02.2018 15:15:49.891 623985001 přihodil na 468.000 CZK
14.02.2018 15:15:34.446 623985002 přihodil na 463.000 CZK
14.02.2018 15:07:02.000 623985001 přihodil na 458.000 CZK
14.02.2018 15:05:17.195 623985002 přihodil na 453.000 CZK