Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 22019001, Nejvyšší podání 116.000 CZK

Rodinný dům Hříškov- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
22019
Číslo jednací
22019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-03 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-07-03 14:45:00
Odhadní cena
116.000 CZK
Nejnižší podání
116.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti: pozemek parc.č. St. 150- zastavěná plocha a nádvoří (258 m2), součástí je stavba: Hříškov č. p. 96, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 150, včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 61 pro katastrální území Hříškov

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven odhadem na konci 19. století a ke dni ocenění je přibližně 150 let stár. Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je převážně kamenná s příměsí cihelného zdiva, tloušťka stěn je do 70 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří dvojitá bobrovka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 1+1. V domě se nachází chodba o výměře 7,90 m2, kuchyně o výměře 16,70 m2, pokoj o výměře 21,05 m2, příslušenstvím je chlév o výměře 22,50 m2. Podlahová plocha činí 45,65 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 68,15 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde špaletová okna. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. V domě se nenachází koupelna ani WC. V domě jsou dřevěné prosklené interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. Osvětlovací techniku tvoří stropní objímky. V obytné místnosti je prkenná podlaha, kuchyně má na podlaze keramickou dlažbu, a v chodbě je podlaha betonová V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Není zde zaveden vodovod ani kanalizace - odpadní vody nejsou nijak řešeny. Zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stav objektu je špatný. Část objektu, kde se nachází chlév, je demolovaná, chybí zde střešní konstrukce, propadlý strop. Jihozápadní obvodová stěna je nestabilní, je zde provedeno svázání domu průběžnými tyčemi nad trámy 1.NP – tato stěna se vyklání ze svislé osy, což je patrno zejména uvnitř budovy, kde jsou patrné značné trhliny. Střecha stavby včetně krytiny zcela dožitá, do stavby zatéká. Okna domu zcela dožitá, podlahy jsou zastaralé, rozvody v domě zcela dožité. Pozemek, který náleží k objektu, je bez porostů a je oplocen zděným plotem ve zcela dožitém stavu. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Historie podání
03.07.2019 14:36:06.837 22019001 přihodil na 116.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem