Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 137505003, Nejvyšší podání 71.000 CZK

Pozemky Vehlovice- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
137505
Číslo jednací
98/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-29 16:30:00
 Ukončení dražby
2017-11-29 17:10:00
Odhadní cena
150.000 CZK
Nejnižší podání
53.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 341/1- zahrada pozemek parc.č. 493/76- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 760 pro katastrální území Vehlovice.

Pozemek p.č. 493/76 je veden a užíván jako zemědělský pozemek, s plochou 9.496 m2. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, není oplocený a pozemek je rovinatý. K pozemku se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě. Pozemek p.č. 341/1 je veden a užíván jako zahrada. Má tvar úzkého obdélníku. Je situovaný ve střední části vsi Vehlovice, která náleží k městu Mělník. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami, plocha 60 m2.

Historie podání
29.11.2017 17:04:16.222 137505003 přihodil na 71.000 CZK
29.11.2017 17:03:01.548 137505001 přihodil na 68.000 CZK
29.11.2017 17:01:34.420 137505003 přihodil na 65.000 CZK
29.11.2017 16:59:19.437 137505001 přihodil na 62.000 CZK
29.11.2017 16:56:49.573 137505003 přihodil na 59.000 CZK
29.11.2017 16:56:09.579 137505001 přihodil na 56.000 CZK
29.11.2017 16:32:36.793 137505003 přihodil na 53.000 CZK