Rodinný dům Velká Turná

Rodinný dům

 Mapa

ID
74019
Číslo jednací
74019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
803.000 CZK
Nejnižší podání
643.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 63- zastavěná plocha a nádvoří (370 m2), součástí je stavba: Velká Turná, č.p. 60, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 63, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 556 pro katastrální území Velká Turná.

Nebyla umožněna prohlídka nemovitosti. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, skládá se z obytné části a hospodářské části. Nad obytnou částí je na jihozápadní straně vybudováno podkroví s pultovým vikýřem. V ostatní části půda. Odhadem byl objekt postaven ve 20. letech. Obytná část pravděpodobně později rekonstruována. Hospodářská část objektu je smíšené konstrukce, obytná část pravděpodobně smíšené konstrukce. Střecha sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí 75 m2. Rodinný dům je před rekonstrukcí. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na septik. Na pozemku se nachází přípojka zemního plynu (v současné době je plyn odpojen). Topení pravděpodobně plynové, závěsné radiátory. Oplocení pozemku tvoří plotové dílce s betonovou podezdívkou. Vstup do objektu je z jihozápadní části ocelovou brankou. Samotný pozemek je rovinatý, neudržovaný. Na pozemku se nacházejí okrasné dřeviny. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. V hospodářské části objektu je garáž. Vstup je z jihozápadní části. Dřevěná dvoukřídlá vrata. Hospodářskou část tvoří kolna a dílna.