Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 163018005, Nejvyšší podání 130.000 CZK

Byt 1+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
163018
Číslo jednací
163018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-25 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-25 16:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
64.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 360/61200 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1638- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.p. 752, 753, 754, 755, 756, byt.dům, stavba stojí na pozemku p.č.1638 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 7398 pro katastrální území Bílina

Podílu 360/61200 na nemovitostech odpovídá užívací právo k bytové jednotce o velikosti 1+1 o výměře podl. plochy 36 m2 v 6.NP domu č.p. 753. Nemovitost je situována jako samostatný objekt ulice, v nepravidelné sídlištní zástavbě sídliště Za Chlumem. Je umístěna u místní komunikace, od níž je oddělena zeleným pásem a chodníkem. Hlavními objekty nemovitosti jsou domy č.p. 752, 753, 754, 755, 756, další součástí je pouze pozemek. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek. V každém č.p. je situováno 23 bytových jednotek. Jedná se o panelový, osmipodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, dům z roku 1969, technický stav je průměrný.

Historie podání
25.10.2018 16:39:20.523 163018005 přihodil na 130.000 CZK
25.10.2018 16:36:23.515 163018001 přihodil na 121.000 CZK
25.10.2018 16:34:00.534 163018007 přihodil na 118.000 CZK
25.10.2018 16:33:20.800 163018008 přihodil na 115.000 CZK
25.10.2018 16:27:52.552 163018001 přihodil na 112.000 CZK
25.10.2018 16:21:32.481 163018007 přihodil na 109.000 CZK
25.10.2018 16:20:54.126 163018008 přihodil na 106.000 CZK
25.10.2018 16:20:05.778 163018007 přihodil na 103.000 CZK
25.10.2018 16:19:23.381 163018008 přihodil na 100.000 CZK
25.10.2018 16:18:46.916 163018006 přihodil na 97.000 CZK
25.10.2018 16:18:06.447 163018003 přihodil na 94.000 CZK
25.10.2018 16:17:26.008 163018006 přihodil na 91.000 CZK
25.10.2018 16:16:42.845 163018003 přihodil na 88.000 CZK
25.10.2018 16:16:14.064 163018006 přihodil na 85.000 CZK
25.10.2018 16:11:43.233 163018003 přihodil na 82.000 CZK
25.10.2018 16:10:19.780 163018008 přihodil na 79.000 CZK
25.10.2018 16:09:41.794 163018003 přihodil na 76.000 CZK
25.10.2018 15:57:03.913 163018008 přihodil na 73.000 CZK
25.10.2018 15:56:06.305 163018003 přihodil na 70.000 CZK
25.10.2018 15:46:58.746 163018008 přihodil na 67.000 CZK
25.10.2018 15:46:00.747 163018007 přihodil na 64.000 CZK